Du är här

2021-01-31 - Övrigt

Gabriella om kreativiteten

Pandemin gör oss mer kreativa, det påståendet hörde jag många gånger under förra året. När allt vänds upp och ner tvingas vi alla, mer eller mindre, in i de kreativa lösningarnas vardag. Men hur påverkar den här tiden den otvungna kreativiteten?

Vi är alla kreativa, föds med den förmågan, utvecklar den genom livet och använder den för att få våra liv att fungera. Det är en sida av kreativiteten. Sedan finns det den mer lekfulla sidan, den som kan tyckas vara mer av ett tidsfördriv.

Den där lekfulla och kravlösa kreativiteten är livsviktig för mig. Den bor inuti mig, på en plats som ingen kan se, där allting bara känns, i ett utrymme alldeles bakom hjärtat. Det är varmt där, ett svagt ljus når in och det hörs ett brus från ett ständigt flöde, en puls som påminner mig om att leva livet fullt ut.

Kreativiteten finns inuti men den blir kvar där om den inte stimuleras av det som finns runt omkring, både nära och längre bort. För mig ligger utmaningen i att vara vänd inåt och samtidigt öppen för allting utanför. Den utmaningen blir allt mer påtaglig med pandemins begränsningar.

När jag möter människor som vill utforska sin kreativitet och komma i gång med skapande, är mitt första råd alltid att börja göra och att lyssna. Vi måste börja göra för att upptäcka vad vi tycker om och det är när vi lyssnar som vi upptäcker var vår kreativitet bor och vad den behöver.

Tid att göra har vi kanske mer av just nu men hur påverkas lyssnandet? Mitt lyssnande kräver närvaro, medvetenhet och nyfikenhet. I en tid då intrycken utifrån begränsas finns goda förutsättningar för att lyssna men pandemin kommer också med biverkningar som oro och rädsla. Biverkningar som påverkar förmågan att lyssna när kreativiteten knackar på.

Paradoxen ligger i att det är den kreativa leken och det kravlösa skapandet som kan råda bot på biverkningarna, därför behöver vi lyssna extra noga nu även om det är svårt.

Kanske vet du redan var din kreativitet bor och vad den behöver? Kanske har du hittat ditt sätt att lyssna i form av promenader, meditation, att ta del av andras kreativitet eller något annat?

Om du redan vet – fortsätt att lyssna och fortsätt att skapa. Om du inte vet – börja utforska, prova nya saker och se vad som händer. Gör det för din skull och för alla dem som inte har samma möjlighet just nu. Ur din kreativitet kommer kanske det som andra en dag ska glädjas åt och inspireras av.

Lekfullt och kravlöst kan vara början på det som en dag ger svaren på de stora frågorna och blir det ingenting alls av det du skapar så har du i alla fall haft roligt längs vägen!

Gabriella Röschmann håller i artikelserien Gabriella & Kreativiteten där hon brukar intervjua kreativa ö-viksprofiler. Här nedanför hittar du länkar till samtliga artiklar som går att läsa på Webben 7:

Gabriella & kreativiteten: Birgitta Ricklund
Gabriella & kreativiteten: Mårten Hagström
Gabriella & kreativiteten: Stina Joza
Gabriella & kreativiteten: Per Elof Nilsson Ricklund
Gabriella & kreativiteten: Linda och Niclas Lundin

 

Dela med dig av denna artikel på: