Du är här

Trafik

2016-09-07 - Trafik

I ett yttrande till Trafikverket över rapporten om nattågstrafiken från 2018 understryker Örnsköldsviks kommun statens grundläggande uppgift att säkerställa nationella kommunikationer som binder samman hela landet.

2016-08-29 - Trafik

Nationell hastighetsvecka vecka 35. Här kan du läsa om hastighet och trafiksäkerhet – sänk hastigheten och kom fram.

2016-08-23 - Trafik

Från den 20 augusti är Tågkompaniet ny operatör på Norrtåg. En ny avgång från Umeå till Örnsköldsvik sätts in tidigt på vardagsmorgnarna samt två extra avgångar från Örnsköldsvik till Umeå på söndagskvällar.

2016-08-22 - Trafik

För många barn är sommarlovet slut och det är dags att ta sig till skolan igen. De yngre barnen har sällskap av sina föräldrar, medan de lite äldre borde kunna gå eller cykla på egen hand – vilket förutsätter en säker trafikmiljö. Runt de flesta skolorna är hastigheten begränsad till 30 km/tim – en hastighet som alltför många bilister inte håller.

2016-08-20 - Trafik

Motormännens lokalklubbar och vägombud har mätt hastigheten utanför 25 grundskolor på 18 orter. Det gjordes totalt 8 442 observationer under två vardagar mellan klockan 07:30 och 08:30 under veckorna 20 - 22. Jämfört med tidigare undersökning har resultatet försämrats kraftigt. 2016 var det 59 procent av förarna som inte höll hastigheten 30 km/h utanför skolorna. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med undersökningen 2012, då 46 procent av förarna körde för fort vid skolor.

2016-08-19 - Trafik

Lördagen den 20 augusti 2016 lanserar Din Tur nya reskort. Det är ett flertal nyheter som presenteras och resenärerna har fram till kommande årsskifte på sig att byta till ett nytt reskort. Under tiden fungerar det gamla kortet som vanligt.

2016-06-14 - Trafik

Susedalen i Halland och Vojmån i Västerbotten är Sveriges bästa rastplatser. Men även Mosjön strax norr om Örnsköldsvik tillhör de allra bästa. Det visar den utvärderingen som Motormännen gör varje år.

2016-06-12 - Trafik

På uppdrag av Örnsköldsviks Kommun byter Övik Energi ut trafikljusen i korsningen Sundsvägen, Modovägen, Brogatan och Domsjövägen.

2016-06-09 - Trafik

Kommunstyrelsen har redan sagt ja, och 20 juni väntas kommunfullmäktige fatta formellt beslut om att införa gratis kollektivtrafik för unga i Örnsköldsvik. Beslutet innebär att alla i åldersgruppen 7-19 år, som är folkbokförda i kommunen, har möjlighet att kostnadsfritt få ett personligt färdbevis, så kallat ungdomskort.

2016-06-08 - Trafik

Kommunstyrelsen föreslår gratis kollektivtrafik för ungdomar från och med denna höst. Göran Wåhlstedth (V) har tidigare skrivit en motion om att avgiftsfri kollektivtrafik skulle utredas. Avgiftsfri kollektivtrafik för gruppen barn och ungdomar 7-19 år införs nu från och med augusti 2016. Frågan om avgiftsfri kollektivtrafik för alla kommer att utredas enligt budgetförslaget 2017.

2016-05-29 - Bra att veta med Webben 7

Två av tre vuxna struntar i hjälmen. Här är tipsen till vilken cykelhjälm du ska välja.

2016-05-26 - Trafik

Trafiksäkerheten på Sundskolan och Sunnanängs förskola i Örnsköldsvik ska förbättras. Kommunens trafik- och parkavdelning driver ett pilotprojekt som syftar till att separera gående och cyklister från biltrafik och transporter. Förbättringar ska även göras vad gäller trafiksituationen längs vägen (Vetevägen) som löper utanför skolan samt på parkeringen och inom skolområdet.

2016-05-20 - Trafik

Nu påbörjas arbetet med att skylta om hastigheterna inom centrala Örnsköldsvik och Varvet, vilket innebär att det kommer sättas upp stolpar för vägmärken med de nya hastighetsbegränsningarna.

2016-05-17 - Trafik

Cykeldagarna anordnas av projektet Hållbara resor, för att hylla både cykeln och cyklisterna under maj månads två sista veckor i länet.

2016-05-11 - Trafik

Idag är en dag då hela Sverige skänker en tanke till alla de som drabbats av rattfylleriolyckor och deras anhöriga. Varje år dör cirka 100 personer och cirka 1 000 människor skadas svårt i alkoholrelaterade trafikolyckor.

2016-05-08 - Trafik

Höga hastigheter och bristande respekt för avspärrningar gör att de som arbetar med att rädda liv själva lever livsfarligt. Men tänker du efter före är det lätt att göra tillvaron tryggare för räddningsarbetarna, och därmed för oss alla om olyckan är framme.

2016-04-18 - Trafik

Det går för fort på våra svenska vägar, ska liv räddas måste fler hålla hastigheten. Förra året rapporterade polisen drygt 435 000 hastighetsöverträdelser. Denna vecka, 18-24 april, fortsätter polisen sitt arbete genom extra hastighetskontroller. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Sidor