Du är här

Trafik

2018-12-16 - Trafik

Bensinbolaget INGO har öppnat sin första automatstation i Örnsköldsvik. Stationen är belägen på Björnavägen 69 i Gullänget och kommer att erbjuda produkterna 95, Diesel och E85.

2018-12-09 - Trafik

Från och med söndag 9 december 2018 utökas tätortstrafiken i Örnsköldsviks kommun.

2018-12-08 - Trafik

Det råder kraftig halka efter gårdagens regn- och snöväder. Både trafikanter och fotgängare rekommenderas att ta det lugnt och försiktigt när de är ute. Det här bör du tänka på om du kör bil för att minska risken för en olycka.

2018-12-07 - Trafik

Närmare 200 000 fordon i landet riskerar körförbud om de inte besiktas innan den 31 december.

2018-12-06 - Trafik

I Västernorrland använder 95 procent bälte, enligt NTF:s årliga bältesmätning. I Västernorrland var det 5607 observationer. Undersökningen göras i samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer.

2018-12-03 - Trafik

Från och med torsdag 6 december­ ­till och med fredag 14 december kommer Åsvägen vara avstängd för genomfartstrafik. Vägen grävs av vid Åsvägen 96 i samband med bygget av den nya gång- och cykelvägen.Trafikanter hänvisas därför till alternativa vägar och Åsvägen stängs av för busstrafik under den aktuella perioden.

2018-11-24 - Trafik

Barn löper fem gånger större risk att dödas eller skadas allvarligt om de färdas framåt än bakåt om de är under fyra år. Vid en eventuell olycka är det inte krocken i sig som är farlig, utan draget bakåt när smällen är över.

2018-11-23 - Trafik

Det råder viss hösthalka på vägarna i länet. Det här bör du tänka på för att minska risken att hamna i en olycka.

2018-11-16 - Trafik

Två nya parkeringshus kommer Örnsköldsvik få ifall socialdemokraternas ekonomiska plan går igenom kommunfullmäktige, berättar Allehanda.

2018-11-15 - Trafik

Norrtåg och Tågkompaniet utökar fordonsflottan och förbättrar information till resenärerna inför den kommande vintern. Dessutom satsar man på en utökad verkstad i Umeå för drygt 60 miljoner kronor.

2018-10-30 - Trafik

Från och med torsdag 1 november 2018 så börjar de nya parkeringsavgifterna att införas inom det nya utökade pakeringsförbudsområdet för centrala Örnsköldsvik.

2018-10-28 - Trafik

Från måndag 29 oktober till söndag 4 november så kommer Åsvägen att vara avstängd på grund av att vägen grävs av vid Åsvägen 78 i samband med bygget av den nya gång- och cykelvägen.

2018-10-23 - Trafik

Endast 27 procent av resenärerna i den regionala busstrafiken använder bälte trots att det är bälteskrav på bussar där sittplatser med bälte finns tillgängliga.

2018-10-16 - Trafik

För att minska förvirringen kring vilken sida som gäller för gångtrafikanter så har regeringen från och med måndag den 15 oktober ändrat i trafikförordningen. De nya reglerna säger att man ska gå på vänster sida på de gemensamma gång- och cykelbanorna.

2018-10-15 - Trafik

15 procent av bilister uppger att de kör tidigt dagen efter att de har druckit alkohol. Det visar resultatet av en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund genomfört.

2018-10-11 - Trafik

Med hösten kommer också den tid på året då högst antal viltolyckor sker. Och enligt statistiken så är Västernorrland i topp för lägst antal viltolyckor.

2018-10-09 - Trafik

Fram till den 11 november kan trafikstörningar förekomma på Åsvägen i samband med arbetet med den nya gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad.

Sidor