Du är här

Trafik

2019-09-24 - Trafik

Under perioden 23 september – 4 oktober kommer Åsvägen vara avstängd för genomfartstrafik på grund av vägarbeten. I området kommer bland annat bergborrning pågå vid Åsvägen 133 och en ny busshållplats byggs vid Åsvägen 125. Trafikanter hänvisas därför till alternativa vägar.

2019-09-23 - Trafik

Under veckan så kommer det råda begränsad framkomlighet och vissa trafikstörningar vid Stationsrondellen, korsningen Mododvägen/Strandgatan och Magasinallén, intill Ågrenshuset.

2019-09-16 - Trafik

Under veckan genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på hastighetskontroller.

2019-08-22 - Trafik

Åsvägen har tidigare varit avstängd för genomfartstrafik på grund av vägarbete. Nu förlängs perioden som vägen kommer att vara avstängd fram till torsdag 31 oktober.

2019-08-20 - Trafik

Mellan 21/8 - 6/9 så kommer det att förekomma trafikstörningar längs Modovägen i närheten av den gamla järnvägsstationen då det utförs arbeten med slänt och murar i området. Arbetet gör så att trafikflödet störs och framkomligheten på vägen påverkas. Trafikanter hänvisas till andra alternativa vägar.

2019-08-19 - Trafik

Denna vecka, mellan 19 - 25 augusti, genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på trygghet och hastighet i tätbebyggda områden.

2019-08-12 - Trafik

Från och med måndag 5 augusti till och med onsdag 21 augusti så är Åsvägen avstängd för genomfartstrafik på grund av vägarbete.

2019-06-17 - Trafik

Från och med idag så upphör den viktbegränsning som kommunen haft på de vägar som kommunen sköter om. Det innebär att så snart vägskyltarna för viktbegränsning täckts över kan du åter igen köra tunga transporter på dessa vägar, utan att ansöka om dispens.

2019-06-03 - Trafik

Nu under veckan, 3 till 9 juni, så utför polisen en nationell trafikvecka med fokus på nykterhet. Huvudsyfte med veckan är att uppmärksamma vikten av att vara nykter i trafiken.

2019-05-13 - Trafik

Från och med måndag 13 maj till och med onsdag 29 maj kommer Åsvägen vara avstängd för genomfartstrafik. Vägen grävs av mellan Onsdagsvägen och Kurvgränd i samband med bygget av den nya gång- och cykelvägen.

2019-05-11 - Trafik

Att som ung tonåring ha möjlighet att ta sig fram i trafiken innebär stor frihet – men också ett ansvar. Om det upplyser brevet ”Trafik är ingen lek” som i dagarna skickas ut till vårdnadshavare i Örnsköldsvik.
– Vi hoppas att föräldrarna pratar med sina barn och själva förstår vilket ansvar de har, säger Birgitta Edin Westman från Brå Örnsköldsvik som tillsammans med Polisen och Räddningstjänsten står bakom initiativet.

2019-05-08 - Trafik

Det är många som sätter upp egna skyltar längs vägarna för att till exempel göra reklam, men dessa skyltar blir ett problem när vägområdet ska skötas. Nu tar Trafikverket krafttag för att rensa bort olagliga skyltar i Västernorrland.

2019-05-06 - Trafik

I veckan, mellan den 6 och 12 maj, genomför polisen en insatsvecka i trafiken. Fokus under veckan kommer att ligga på brott på väg.

2019-04-18 - Trafik

Påskresan närmar sig. Här får du tips på några saker som ska kollas innan den påbörjas.

2019-04-03 - Trafik

Från och med idag, onsdag 3 april, till och med fredag 21 juni så viktbegränsas de enskilda vägar som kommunen sköter till max 4 ton. Den som planerar att köra tunga transporter på dessa vägar behöver därför ansöka om dispens.

2019-04-02 - Trafik

Polisen utför just nu en nationell trafikvecka med fokus på att få förarna att sänka medelhastigheten.

2019-03-31 - Trafik

Fram till den sista mars ska vinterdäcken sitta på, men efter det så är det fritt fram att byta så länge det inte finns risk för vinterväglag. Detta bör du tänka på när det är dags för dig att byta däck.

Sidor