Du är här

Trafik

2019-06-03 - Trafik

Nu under veckan, 3 till 9 juni, så utför polisen en nationell trafikvecka med fokus på nykterhet. Huvudsyfte med veckan är att uppmärksamma vikten av att vara nykter i trafiken.

2019-05-13 - Trafik

Från och med måndag 13 maj till och med onsdag 29 maj kommer Åsvägen vara avstängd för genomfartstrafik. Vägen grävs av mellan Onsdagsvägen och Kurvgränd i samband med bygget av den nya gång- och cykelvägen.

2019-05-11 - Trafik

Att som ung tonåring ha möjlighet att ta sig fram i trafiken innebär stor frihet – men också ett ansvar. Om det upplyser brevet ”Trafik är ingen lek” som i dagarna skickas ut till vårdnadshavare i Örnsköldsvik.
– Vi hoppas att föräldrarna pratar med sina barn och själva förstår vilket ansvar de har, säger Birgitta Edin Westman från Brå Örnsköldsvik som tillsammans med Polisen och Räddningstjänsten står bakom initiativet.

2019-05-08 - Trafik

Det är många som sätter upp egna skyltar längs vägarna för att till exempel göra reklam, men dessa skyltar blir ett problem när vägområdet ska skötas. Nu tar Trafikverket krafttag för att rensa bort olagliga skyltar i Västernorrland.

2019-05-06 - Trafik

I veckan, mellan den 6 och 12 maj, genomför polisen en insatsvecka i trafiken. Fokus under veckan kommer att ligga på brott på väg.

2019-04-18 - Trafik

Påskresan närmar sig. Här får du tips på några saker som ska kollas innan den påbörjas.

2019-04-03 - Trafik

Från och med idag, onsdag 3 april, till och med fredag 21 juni så viktbegränsas de enskilda vägar som kommunen sköter till max 4 ton. Den som planerar att köra tunga transporter på dessa vägar behöver därför ansöka om dispens.

2019-04-02 - Trafik

Polisen utför just nu en nationell trafikvecka med fokus på att få förarna att sänka medelhastigheten.

2019-03-31 - Trafik

Fram till den sista mars ska vinterdäcken sitta på, men efter det så är det fritt fram att byta så länge det inte finns risk för vinterväglag. Detta bör du tänka på när det är dags för dig att byta däck.

2019-03-26 - Trafik

Resultatet av den årliga undersökningen Barnsäkerhet i bil visar att svenska föräldrar blir allt bättre på att se till att deras barn åker säkert i bilen.

2019-03-25 - Trafik

Vårvärmen har infunnit sig och därmed tillhörande tjällossning och smältvattenflöden som just nu påverkar Åsvägen i anslutning till bygget av den nya gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad.

2019-03-25 - Trafik

Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag på hur kontrollering inom miljözoner ska förbättras. I förslaget så ska fordon förbjudna att köra inom miljözonen också förbjudas att stanna eller parkera där.

2019-03-12 - Trafik

Under veckan så genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på alkohol, droger och nykterhetskontroller.

2019-02-27 - Trafik

Efter flera års minskning så har det nu setts en ökning av koldioxidutsläppen från vägtrafiken, skriver Transportstyrelsen i ett pressmeddelande. Huvudorsaken ligger i en ökande lastbilstrafik.

2019-02-22 - Trafik

SMHI har gått ut med en Varning Klass 1 för plötslig ishalka i Norrland, inklusive Västernorrland, på grund av underkyld regn. Trafikanter uppmanas vara uppmärksamma och ta det försiktigt på vägarna.

2019-02-18 - Trafik

Mellan vecka 9 – v.18 så kommer det råda vinteruppehåll av arbetet med den nya gång- och cykelvägen i Ås och inget arbete kommer att pågå längs sträckan. Arbetet planeras att fortsätta igen den 29 april.

2019-02-07 - Trafik

Från den 1 februari 2018 så blev det förbjudet att hålla i mobilen eller använda annan kommunikationsutrustning samtidigt som man kör. Sedan dess har polisen registrerat 3 400 fall där förare har brutit mot förbudet.

Sidor