Du är här

Trafik

2018-10-16 - Trafik

För att minska förvirringen kring vilken sida som gäller för gångtrafikanter så har regeringen från och med måndag den 15 oktober ändrat i trafikförordningen. De nya reglerna säger att man ska gå på vänster sida på de gemensamma gång- och cykelbanorna.

2018-10-15 - Trafik

15 procent av bilister uppger att de kör tidigt dagen efter att de har druckit alkohol. Det visar resultatet av en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund genomfört.

2018-10-11 - Trafik

Med hösten kommer också den tid på året då högst antal viltolyckor sker. Och enligt statistiken så är Västernorrland i topp för lägst antal viltolyckor.

2018-10-09 - Trafik

Fram till den 11 november kan trafikstörningar förekomma på Åsvägen i samband med arbetet med den nya gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad.

2018-09-17 - Trafik

Polisen genomför en nationell trafikinsatsvecka med inriktning på hastighet under denna vecka. Målet är att sänka medelhastigheten för att därigenom minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Hastighetskontrollerna genomförs på många olika platser i hela landet.

2018-09-17 - Trafik

Från den 1 oktober kommer polisen kunna skriva ut böter på 1 500 kronor, direkt till den som kör bil och samtidigt håller en mobiltelefon i handen.

2018-09-16 - Trafik

Hösten är på ingång vilket innebär att den tid på året då flest viltolyckor i trafiken sker också närmar sig.

2018-08-31 - Trafik

Det går tydligen bra för SAS i Ö-vik, nu ökas antalet avgångar och ny flygplanstyp kommer att användas från och med måndag.

2018-08-11 - Trafik

Brukar du glömma att högerblinka när du kör ut ur en cirkulationsplats? Sådant slarv kan kosta i böter.

2018-07-08 - Trafik

Här kommer hon. MF Minerva som sedan några år tillbaka trafikerar Ulvön, Strängöarna och Trysunda för att avlasta MF Ulvön.Nu helt i kommunägda Örnsköldsviks hamn och logistiks ägo.

2018-07-04 - Trafik

Antalet resenärer har ökat kraftigt från Ö-viks flygplats och till hösten blir det utökning av antalet platser till och från Stockholm.

2018-07-03 - Trafik

Den 21 juli – 27 juli kommer orienteringstävlingen O-Ringen till Örnsköldsvik och lockar cirka 20 000 besökare till Ö-vik. Framkomligheten i trafiken kan därför påverka dig som bor och vistas i Örnsköldsvik, framförallt i anslutning till tävlingsetapperna. Här kan du få viktig trafikinformation.

2018-06-30 - Trafik

Från och med den 1 juli så börjar det nya bonus-malusstytemet att gälla, vilket kan göra det antingen billigare eller dyrare då du köper en ny bil.

2018-06-26 - Trafik

Hösten 2011 installerades den första cykelbarometern i Örnsköldsvik efter cykelvägen på Modovägen i höjd med gamla järnvägstation. Den andra installerades hösten 2013 och finns vid Resecentrum norra.

2018-06-18 - Trafik

I kommunen så har det sedan juni 2015 pågått ett arbete med att sänka hastighetsbegränsningarna. Vid midsommar beräknas det vara klart.

2018-06-17 - Trafik

Se vilka vägar som är extra olycksdrabbade och vilka där det finns risk för köbildning. Kolla också in Motormännens goda råd inför midsommar- och semesterresan.

2018-06-07 - Trafik

Nu ska det bli en gång- och cykelväg i Ås, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige. Den del som är kvar att bygga är sträckan mellan Onsdagsvägen i Själevad och Åsbergsvägen i Ås. Projektet beräknas kosta 18 miljoner kronor och ska vara klart hösten 2019.

Sidor