Du är här

Trafik

2018-09-17 - Trafik

Polisen genomför en nationell trafikinsatsvecka med inriktning på hastighet under denna vecka. Målet är att sänka medelhastigheten för att därigenom minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Hastighetskontrollerna genomförs på många olika platser i hela landet.

2018-09-17 - Trafik

Från den 1 oktober kommer polisen kunna skriva ut böter på 1 500 kronor, direkt till den som kör bil och samtidigt håller en mobiltelefon i handen.

2018-09-16 - Trafik

Hösten är på ingång vilket innebär att den tid på året då flest viltolyckor i trafiken sker också närmar sig.

2018-08-31 - Trafik

Det går tydligen bra för SAS i Ö-vik, nu ökas antalet avgångar och ny flygplanstyp kommer att användas från och med måndag.

2018-08-11 - Trafik

Brukar du glömma att högerblinka när du kör ut ur en cirkulationsplats? Sådant slarv kan kosta i böter.

2018-07-08 - Trafik

Här kommer hon. MF Minerva som sedan några år tillbaka trafikerar Ulvön, Strängöarna och Trysunda för att avlasta MF Ulvön.Nu helt i kommunägda Örnsköldsviks hamn och logistiks ägo.

2018-07-04 - Trafik

Antalet resenärer har ökat kraftigt från Ö-viks flygplats och till hösten blir det utökning av antalet platser till och från Stockholm.

2018-07-03 - Trafik

Den 21 juli – 27 juli kommer orienteringstävlingen O-Ringen till Örnsköldsvik och lockar cirka 20 000 besökare till Ö-vik. Framkomligheten i trafiken kan därför påverka dig som bor och vistas i Örnsköldsvik, framförallt i anslutning till tävlingsetapperna. Här kan du få viktig trafikinformation.

2018-06-30 - Trafik

Från och med den 1 juli så börjar det nya bonus-malusstytemet att gälla, vilket kan göra det antingen billigare eller dyrare då du köper en ny bil.

2018-06-26 - Trafik

Hösten 2011 installerades den första cykelbarometern i Örnsköldsvik efter cykelvägen på Modovägen i höjd med gamla järnvägstation. Den andra installerades hösten 2013 och finns vid Resecentrum norra.

2018-06-18 - Trafik

I kommunen så har det sedan juni 2015 pågått ett arbete med att sänka hastighetsbegränsningarna. Vid midsommar beräknas det vara klart.

2018-06-17 - Trafik

Se vilka vägar som är extra olycksdrabbade och vilka där det finns risk för köbildning. Kolla också in Motormännens goda råd inför midsommar- och semesterresan.

2018-06-07 - Trafik

Nu ska det bli en gång- och cykelväg i Ås, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige. Den del som är kvar att bygga är sträckan mellan Onsdagsvägen i Själevad och Åsbergsvägen i Ås. Projektet beräknas kosta 18 miljoner kronor och ska vara klart hösten 2019.

2018-05-21 - Trafik

I sommar reser länets skolungdomar som går i årskurs 6-9 på högstadiet och 1-2 på gymnasiet gratis med kollektivtrafiken i Västernorrlands län.
– Det är glädjande att erbjuda skolungdomar fritt resande i hela länet säger Lars Olof Olsson, Förbundsdirektionens Ordförande.

2018-05-12 - Trafik

Mopedkörning är för många ett viktigt första steg till vuxenlivet. Men det medför ett stort ansvar och det gäller att ha rätt attityd för att det ska bli en trevlig period i livet utan tråkiga konsekvenser.

2018-05-11 - Trafik

Från och med den 20 maj så kan hundratals bilar riskera att få körbud. Detta i och med att transportstyrelsen ändrar reglerna för kontrollbesiktning.

2018-05-03 - Trafik

Sedan januari 2018 pågår ett arbete med att justera parkeringsavgifter i centrala Örnsköldsvik och utöka parkeringsförbudsområdet. Förändringarna är ett led i kommunens parkeringspolicy.

Sidor