Du är här

Trafik

2018-12-03 - Trafik

Från och med torsdag 6 december­ ­till och med fredag 14 december kommer Åsvägen vara avstängd för genomfartstrafik. Vägen grävs av vid Åsvägen 96 i samband med bygget av den nya gång- och cykelvägen.Trafikanter hänvisas därför till alternativa vägar och Åsvägen stängs av för busstrafik under den aktuella perioden.

2018-11-24 - Trafik

Barn löper fem gånger större risk att dödas eller skadas allvarligt om de färdas framåt än bakåt om de är under fyra år. Vid en eventuell olycka är det inte krocken i sig som är farlig, utan draget bakåt när smällen är över.

2018-11-23 - Trafik

Det råder viss hösthalka på vägarna i länet. Det här bör du tänka på för att minska risken att hamna i en olycka.

2018-11-16 - Trafik

Två nya parkeringshus kommer Örnsköldsvik få ifall socialdemokraternas ekonomiska plan går igenom kommunfullmäktige, berättar Allehanda.

2018-11-15 - Trafik

Norrtåg och Tågkompaniet utökar fordonsflottan och förbättrar information till resenärerna inför den kommande vintern. Dessutom satsar man på en utökad verkstad i Umeå för drygt 60 miljoner kronor.

2018-10-30 - Trafik

Från och med torsdag 1 november 2018 så börjar de nya parkeringsavgifterna att införas inom det nya utökade pakeringsförbudsområdet för centrala Örnsköldsvik.

2018-10-28 - Trafik

Från måndag 29 oktober till söndag 4 november så kommer Åsvägen att vara avstängd på grund av att vägen grävs av vid Åsvägen 78 i samband med bygget av den nya gång- och cykelvägen.

2018-10-23 - Trafik

Endast 27 procent av resenärerna i den regionala busstrafiken använder bälte trots att det är bälteskrav på bussar där sittplatser med bälte finns tillgängliga.

2018-10-16 - Trafik

För att minska förvirringen kring vilken sida som gäller för gångtrafikanter så har regeringen från och med måndag den 15 oktober ändrat i trafikförordningen. De nya reglerna säger att man ska gå på vänster sida på de gemensamma gång- och cykelbanorna.

2018-10-15 - Trafik

15 procent av bilister uppger att de kör tidigt dagen efter att de har druckit alkohol. Det visar resultatet av en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund genomfört.

2018-10-11 - Trafik

Med hösten kommer också den tid på året då högst antal viltolyckor sker. Och enligt statistiken så är Västernorrland i topp för lägst antal viltolyckor.

2018-10-09 - Trafik

Fram till den 11 november kan trafikstörningar förekomma på Åsvägen i samband med arbetet med den nya gång- och cykelvägen mellan Ås och Själevad.

2018-09-17 - Trafik

Polisen genomför en nationell trafikinsatsvecka med inriktning på hastighet under denna vecka. Målet är att sänka medelhastigheten för att därigenom minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. Hastighetskontrollerna genomförs på många olika platser i hela landet.

2018-09-17 - Trafik

Från den 1 oktober kommer polisen kunna skriva ut böter på 1 500 kronor, direkt till den som kör bil och samtidigt håller en mobiltelefon i handen.

2018-09-16 - Trafik

Hösten är på ingång vilket innebär att den tid på året då flest viltolyckor i trafiken sker också närmar sig.

2018-08-31 - Trafik

Det går tydligen bra för SAS i Ö-vik, nu ökas antalet avgångar och ny flygplanstyp kommer att användas från och med måndag.

2018-08-11 - Trafik

Brukar du glömma att högerblinka när du kör ut ur en cirkulationsplats? Sådant slarv kan kosta i böter.

Sidor