Du är här

Samhällsinformation

2010-02-13 - Samhällsinformation

Örnsköldsviks kommuns barn- och utbildningsförvaltning tar modern teknik till hjälp för att rekrytera vikarier till skola, förskola och fritidshem.

2010-02-12 - Samhällsinformation

Eva Söderberg måste avgå – och Sigbjörn Olofsson ska lämna uppdraget i Sundsvall för att återgå till sin gamla roll som sjukhusdirektör i Örnsköldsvik.<br />Så lyder kravet från en lång rad patientföreningar i länet.

2010-02-11 - Örnsköldsvik

Nu är det dags att nominera 2010 års Sagavägenstipendiater, två stipendier ska delas ut i Sverige varav ett till en förening eller privatperson.<br />

2010-02-11 - Samhällsinformation

Kartläggning av prostitution och människohandel samt förbättrade kontaktnät mellan olika organisationer för att bekämpa utnyttjande. Det är tanken med det ökade samarbetet mellan de fyra nordligaste länen.

2010-02-11 - Örnsköldsvik

Landstingsfullmäktige sa efter en lång debatt igår nej till omskärelse av små pojkar om det inte är medicinskt motiverat. <br />

2010-02-11 - Örnsköldsvik

Efter att vid ett par tillfällen utpekats som Sveriges mest homofientliga stad kanske en ljusning är i sikte för HBTQ-personer.

2010-02-10 - Samhällsinformation

Det är inte bara neddragningar på Ö-viks sjukhus. För 1,6 miljoner kronor får personal och patienter dubbelt så stora lokaler och antalet vårdplatser ökar från åtta till sexton.

2010-02-10 - Samhällsinformation

Ö-vik Energi får kritik av Strålsäkerhetsmyndigheten som uppmanar dem att hantera sitt radioaktiva avfall bättre. Detta enligt Mittnytt.

2010-02-10 - Samhällsinformation

Biljettpriserna på Botniabanan blir inte dyrare än bussens för pendlare.

2010-02-10 - Samhällsinformation

I veckan uppmärksammas Safer Internet day som avser sprida information och skapa en dialog mellan barn, ungdomar och vuxna om de yngres internetvanor och hur deras sociala liv ser ut on-line.

2010-02-10 - Samhällsinformation

Föräldrar måste sluta betrakta internet som ett mystiskt landskap och istället sätta sig in i vad deras barn gör på nätet. <br />– Det handlar egentligen om att förstå hur de ungas vardag ser ut, säger Johnny Lindqvist som föreläst om ungas internetvanor i Örnsköldsvik.

2010-02-10 - Samhällsinformation

Sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson har arbetat i Örnsköldsvik sedan september 2008, men är folkbokförd i Stockholm – någonting han tjänar stora pengar på.

2010-02-09 - Samhällsinformation

Jordbruksverket har valt att avsätta 20 miljoner kronor till nya vargstängsel runtom i landet.<br />534 000 kronor av dessa tillfaller Västernorrland.

2010-02-09 - Samhällsinformation

Landstinget i Västernorrland har stött på ett problem med sina nyinköpta ambulanser.<br />De tvåhjulsdrivna fordonen kör nämligen fast i snön.

2010-02-09 - Samhällsinformation

Socialdemokraternas länsordförande och Örnsköldsviks kommunalråd; Elvy Söderström, ska träffa ordföranden för Sundsvalls socialdemokrater; Roger Johansson, för ett möte om landstinget och neddragningarna på länets sjukhus.

2010-02-07 - Samhällsinformation

Regeringen ska under våren besluta om statliga infrastruktursatsningar på 417 miljarder kronor för de närmaste tio åren. Men pengarna räcker inte för att täcka behoven. Utöver trängselskatter i Göteborg och Stockholm diskuteras vägavgifter på sex platser i landet. Bland annat i Örnsköldsvik.

2010-02-06 - Samhällsinformation

Den senaste tidens kraftiga snöfall har knappast undgått någon. Bara i centrala Örnsköldsvik har gatusektionen på tekniska kontoret dumpat närmare 10 000 kubikmeter snö.

Sidor