Du är här

Samhällsinformation

2018-10-03 - Samhällsinformation

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2018.

2018-09-28 - Samhällsinformation

538 av Örnsköldsviksbornas röster i kommunvalet 2018 avfärdades som ogiltiga.
– Om röstsedeln är märkt är den ogiltig, säger Ulrica Åsberg, valansvarig i Västernorrland.

2018-09-17 - Samhällsinformation

Fler ska få upp ögonen för de tjänster som kommunens konsumentvägledare, energi- och klimatrådgivare samt budget- och skuldrådgivare erbjuder helt kostnadsfritt. Med den ambitionen arrangerar de under hösten gemensamt Drop-in.

2018-09-05 - Politik

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 4 september.

2018-09-02 - Samhällsinformation

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen. Det är kommunerna som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. Här finns länk till vallokaler i Ö-vik, där du kan förtidsrösta.

2018-08-25 - Samhällsinformation

Samtalen till Bris ökade med 2 procent under sommarlovet jämfört med året innan. 4 av 10 samtal handlade om psykisk ohälsa, och många samtal var av allvarlig karaktär. Barns samtal om hur de drabbas när samhällets stödinstanser inte fungerar, eller inte är tillgängliga, fördubblades.

2018-08-20 - Samhällsinformation

Länsstyrelsen har i samråd med räddningstjänsterna beslutat att häva det nuvarande eldningsförbudet i Västernorrlands län.

2018-08-12 - Samhällsinformation

Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsterna i länet har tagit beslut om att lätta på eldningsförbudet som råder i länet.

2018-08-06 - Samhällsinformation

– En mycket välkommen nederbörd i kombination med alla kommuninvånares gemensamma insats att hushålla med vattnet har gjort att våra vattenreservoarer uppnått acceptabla nivåer. Det innebär att vi kan häva bevattningsförbudet. Vi vill verkligen tacka för den hjälp vi fått och det tålamod våra kunder haft dessa varma veckor, säger Mivas enhetschef för va-anläggningar John Staberg.

2018-08-03 - Samhällsinformation

Vi har haft eldningsförbud i länet sedan den 2 juni som utökades i juli till att även förbjuda nästan all form av grillning. Trots att det blivit lite mildare och det kommit en del regn så gäller förbudet fortfarande.

2018-07-24 - Samhällsinformation

Under tisdagen så kommer gator i centrala Örnsköldsvik att stängas av för obehörig biltrafik mellan klockan 14.00 till och med 20.00 på grund av en elitsprint som sker i samband med O-ringen. De gator som berörs är Lasarettsgatan från Centralesplanaden ner till Strandgatan och därifrån går avstängningen till Viktoriaesplanaden för att sist gå upp tillbaka till Centralesplanaden. Boende i de berörda områden kommer fortsätta att kunna använda vägarna.

2018-07-22 - Samhällsinformation

Det stod klart efter det möte som Länsstyrelsen hade med räddningstjänsterna i länet vid 13-tiden på söndagen.

2018-07-19 - Samhällsinformation

Till följd av det extremt varma och torra vädret inför Örnsköldsviks kommun nu bevattningsförbud som berör alla med kommunalt vatten.

2018-07-13 - Samhällsinformation

Tidigare i år tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att det ska byggas en ny gång- och cykelväg mellan Ås och Själevad. Byggandet av vägen kommer att börja i augusti.

2018-07-12 - Samhällsinformation

På grund av torkan och värmen så uppmanar Miva Örnsköldsviksborna att anpassa sin vattenförbrukning.

2018-07-10 - Samhällsinformation

Vi har haft eldningsförbud i Västernorrland sedan den 2 juni på grund av hög risk för skogsbrand. Nu utökas eldningsförbudet ytterligare och det blir inte längre tillåtet att grilla utanför den egna tomten.

2018-07-02 - Samhällsinformation

Den 1 juli trädde en rad nya lagar i kraft i Sverige. Här är några av de viktigaste att hålla kolla på.

Sidor