Du är här

Samhällsinformation

2019-10-01 - Samhällsinformation

Under måndagkvällen så drabbades Telias nät av ett kabelbrott som drabbar Örnsköldsviks kommuns växel samt Örnsköldsviks Sjukhus och gör att dessa inte går att nå. Avbrottet undersöks och beräknas vara åtgärdat vid 12.00 under tisdagen.

2019-09-29 - Samhällsinformation

Under vecka 40 så kommer avloppsledningar i Får-Lammvägen, Lövsångarvägen och Kantarellvägen att renoveras. Arbetet kan föra med sig dålig lukt i och utanför fastigheter.

2019-09-25 - Samhällsinformation

Onsdag till fredag så kommer Miva att inventera befintliga anslutningar från fastigheter till spillvattennätet i Bjästatjärn och Dal/Domsjö. På grund av arbetet så kan det komma upp rök ur toaletter, handfat och avloppsbrunnar som inte har vatten i sina vattenlås och ur marken. Röken är inte hälsofarlig och påverkar varken människor, djur, textil eller möbler. Dricksvattnet påverkas inte under arbetet.

2019-09-25 - Samhällsinformation

Imorgon torsdag så utför Övik Energi reparationer av fjärrvärmenätet vilket leder till att delar fjärrvärmen stängs av tillfälligt i delar av Sörliden. Arbetet påbörjas kl. 21.00 och väntas vara klart kl. 03.00 under natten.

2019-09-23 - Samhällsinformation

Under veckan så kan boende i Norrflärke och Moliden uppleva dålig lukt både inom- och utomhus. Detta på grund av att Miva utför renoveringar av avloppsledningar.

2019-09-18 - Samhällsinformation

Under nästa vecka så kan boende i Norrflärke och Moliden uppleva dålig lukt både inom- och utomhus. Detta på grund av att Miva utför renoveringar av avloppsledningar.

2019-09-18 - Samhällsinformation

Imorgon torsdag så utför Övik Energi reparationer av fjärrvärmenätet vilket leder till att delar fjärrvärmen stängs av tillfälligt i delar av Sörliden. Arbetet påbörjas klockan 08.00 och väntas vara klart 16.00.

2019-09-12 - Samhällsinformation

Sedan den 1 februari 2018 så är Örnsköldsviks kommun finskt förvaltningsområde. I och med det så blir det nu möjligt för boende i kommunen att tala finska med kommunens kontaktcenter.

2019-09-05 - Samhällsinformation

Under den senaste tiden har det skett mellan 15 och 20 villainbrott inom Region Nord. Nu varnar polisen och ber allmänheten om att hålla ett öppet öga.

2019-09-04 - Samhällsinformation

Just nu råder en vattenläcka i Hjälta vilket kan innebära störningar av vattenleveransen för boende i det berörda området samt intilliggande områden. Problemet väntas vara åtgärdat vid klockan 16.00 under onsdagen.

2019-09-04 - Samhällsinformation

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 3 september 2019

2019-09-03 - Samhällsinformation

Den 17 juli hölls ett informationsmöte med invånare i Björna med anledning av att Coop hade brunnit ner. Nu anordnas ett uppföljningsmöte imorgon som ska ge en aktuell bild över läget.

2019-08-30 - Samhällsinformation

Sophämtningen för boende på Ulvön försenas och sopkärlen kommer istället att tömmas fredag nästa vecka. Om detta innebär ett problem så gör Miva det möjligt att lämna en extra sopsäck under hämtningen utan extra kostnad.

2019-08-29 - Samhällsinformation

SMHI meddelar om att det råder risk för att mycket stora regnmängder kan falla under eftermiddagen och kvällen. Det kan råda tidvis regn- och åskskurar som kan vara kraftiga och ge mycket regn på kort tid, upp till mellan 35 - 55 mm nederbörd. I samband med det kraftiga regnovädret så kan även hårda vindbyar dra in över länet.

2019-08-28 - Samhällsinformation

SMHI meddelar att det just nu råder stor risk för skogsbrand i länet. Länsbor bör vara extra uppmärksamma på rök och den som planerar att elda måste iaktta stor försiktighet.

2019-08-28 - Samhällsinformation

Idag mellan klockan 09.30 - 12.00 så kommer det råda elavbrott i delar av Nybovägen, Myrsvedjevägen och gamla riksvägen i Högland då Övik Energi utför underhåll av elnätet. Vid frågor, kontakta Övik Energi på 0660-888 00 eller besök www.ovikenergi.se

2019-08-20 - Samhällsinformation

Mellan 20/8 - 22/8 så renoveras avloppsledningar efter Villagatan, vilket påverkar trafiken. Trafikanter uppmanas vara uppmärksamma och ha överseende.

Sidor