Du är här

Samhällsinformation

2010-04-15 - Samhällsinformation

Har du följt lagen och bytt till sommardäck? Det kan i så fall bli ödesdigert eftersom Kung Bore än inte helt lämnat Örnsköldsvik.

2010-04-14 - Samhällsinformation

Igår sa kommunstyrelsens arbetsutskott ja till en ny brandstation i Örnsköldsvik. Centerpartiet, som vill att någon annan bygger och att kommunen istället hyr lokalerna, var negativa till förslaget.

2010-04-13 - Samhällsinformation

Nästa onsdag hålls ett öppet möte om hur Örnsköldsvik kan utvecklas. alla Arrangören, Världsklass 2015 satsningsområde Mera stad, välkomnar alla intresserade kommuninvånare att delta.

2010-04-13 - Samhällsinformation

Nu får fältassistenternas nattvandring sällskap av en ny verksamhet: nätvandring.
Tanken är att de ska bevaka de forum och nätverk som är populärast bland ungdomar.

2010-04-12 - Samhällsinformation

Om du kör personbil klass I eller II, lätt lastbil eller lätt buss, är det från och med den 15 april förbjudet att använda dubbade vinterdäck i trafiken.

2010-04-12 - Samhällsinformation

Pollenallergi är mycket vanlig, och orsakar ofast besvär från framför allt ögon och näsa. Omkring 20 procent av svenska befolkningen beräknas i dag lida av någon typ av pollenallergi.

2010-04-12 - Samhällsinformation

I år ska dubbdäcken av senast den 15 april, två veckor tidigare än förra året. Ett bra råd är att låta en däckverkstad skifta däcken. De är proffs på att kolla om det kanske behövs en hjulinställning efter den hårda vintern eller om mönsterdjupet på sommardäcken är för litet och det behövs nya däck.

2010-04-09 - Samhällsinformation

Genom ett samarbete mellan räddningstjänsten och kommunens tekniska kontor ser frågan om en ny brandstation i Örnsköldsvik ut att få sin lösning.

2010-04-08 - Samhällsinformation

Örnsköldsvik är en av kommunerna som kallas när Barnombudsmannen (BO) och Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen (BEO) ska diskutera hur kommunerna ska bli bättre på att stödja skolorna så att elever inte utsätts för kränkande behandling.

2010-04-08 - Samhällsinformation

Persontågen på Botniabanan kommer de första nio månaderna att stanna på station Umeå Östra, nedanför universitetssjukhuset, och därifrån får passagerarna ta buss till Umeå centrum.

2010-04-08 - Samhällsinformation

Många jobb försvinner från Örnsköldsvik när Försäkringskassan omorganiserar nästa år.

2010-04-07 - Samhällsinformation

Den 4 maj hålls en seminariedag om drogförebyggande arbete och tidig upptäckt av ungas missbruk på Folkets Park i Örnsköldsvik.

2010-04-07 - Samhällsinformation

Korta sammanfattningar från ärenden som behandlades i kommunstyrelsen 6 april.

2010-04-06 - Samhällsinformation

Den som planerar att söka till någon högskole- eller universitetsutbildning denna höst bör skynda på.
Den 15 april utgör sista ansökningsdag inför höstterminen 2010..

2010-04-06 - Samhällsinformation

Polisen i länet kan se tillbaks på ett fjolår med blandade resultat.
Å ena sidan blev man sämre på att utreda brott - men å andra sidan blev man bättre på att förebygga dem.

2010-04-05 - Samhällsinformation

Statistik visar att Örnsköldsvik är den bästa kommunen i landskapet på att ta metall- och plastförpackningar till återvinningsstatiner.

2010-04-03 - Samhällsinformation

Det kritiserade förslaget att begränsa ungdomars extraarbete dras nu tillbaka av Arbetsmiljöverket.

Sidor