Du är här

Utställning: Global Roots

Avdelning: 
Plats: 
Örnsköldsviks museum & konsthall
Tillfällen: 
Börjar: 
2021-11-19 11:00
Slutar: 
2022-02-05 16:00
Information: 

Global Roots är ett europeiskt kulturprojekt för mellanstadiebarn.

I utställningen med samma namn möter vi barns sätt att se på och förhålla sig till världen. Genom att kombinera konst och kultur med natur och teknik fördjupas både de naturvetenskapliga ämnena och det konstnärliga skapandet.

SKOGEN
I Örnsköldsvik har man valt att utgå från skogen och dess årstider. Här finns tankar, minnen, upplevelser och drömmar om framtiden sett genom skogen som ett verktyg.

Norrflärke skola jobbade med vinter. Som inspiration har eleverna bland annat fått testa att gå med snöskor. Vid ett besök i skogen kom en representant från skogsindustrin som berättade om skogsbruk för eleverna.
Järvedskolan arbetade med våren. De har planterat en masurbjörk i egenpimpade krukor och även fått ett uppdrag att hitta en bra plats för din egen masurbjörk hemma.
Skorpeds skola fokuserade på hösten. För att bli ett med naturen har barnen fått maskera sig för att smälta in i naturen. Resultatet finns att se i utställningen.

TRÄDET
Liksom vi människor är unika individer men sitter ihop som mänsklighet, är även träden individer med ett gemensamt system under jorden.
Mitt i utställningen finns ett träd. Idag är det naket och utan löv, men här kan besökarna interagera med utställningen genom att skapa egna löv på plats i utställningen. Så småningom kommer trädet vara översållat med blad. På så sätt bidrar vi alla med unika blad till vårt gemensamma träd.

PROJEKTET GLOBAL ROOTS
Världen är i ständig förändring och den snabba utvecklingen skapar nya möjligheter, men också utmaningar. Klimathotet är så stort att det kan få allvarliga konsekvenser inom en nära framtid. Hur förstår och förhåller vi oss till detta? Hur involverar vi barnen i så stora frågor – på ett sätt som stärker deras nyfikenhet, fantasi och entusiasm, men också deras sätt att kritiskt reflektera?

Projektet handlar om att ge utrymme för barns eget sätt att se på och förhålla sig till världen. Målet är att kombinera konst och kultur med natur och teknik och se hur man kan jobba med estetiska lärprocesser för att fördjupa de naturvetenskapliga ämnena och det konstnärliga skapandet. Som grund ligger barnkonventionen och FN:s globala mål.

Deltagande skolor finns i Ungern, Danmark, Tyskland, Holland och Sverige. I Sverige är det Norrflärke skola, Järvedskolan och Skorpeds skola som är delaktiga genom Örnsköldsviks kulturskola.

Projektledare är Maria Wilcke, bildpedagog, och Linnea Norrby, dramapedagog. Projektet genomförs med stöd av bland annat Örnsköldsviks museum & konsthall och KomTek, men även med samarbetspartners som kommunens friluftsstrateg och lokala skogsindustriföretag.

Arrangör: 
Örnsköldsviks museum & konsthall
Arrangörkontakt (e-post el. telefon): 
0660-88600