Du är här

2010-02-04 - Örnsköldsvik
Lämna ditt gamla tält hos Naturkompaniet så skickas det till behövande i Haiti.

Skänk tält till Haiti

Har du ett gammalt tält du inte behöver? Naturkompaniet samlar in tält och ser till att de hamnar hos behövande i Haiti.

Herman Bynke, företagare med erfarenhet och engagemang i regionen kring Kuba och Haiti, är initiativtagare till projektet "Tält till Haiti".
Som privatperson ville han göra mer för de drabbade i Haiti. Han kontaktade generalkonsuln för regionen och frågade vad han kunde göra. Generalkonsuln meddelade att de är i akut behov av tält och filtar.
Med den förfrågan och vetskapen att konsulatet kan ombesörja hantering och utlämning av donerade tält och filtar i Haiti startades Tält till Haiti.  

– Att starta ett nytt projekt för att samla in konkreta föremål som ofta ligger oanvända i våra hem, men som det är i akut behov av på Haiti, växte fort fram allteftersom media bevakade Haitis förödelse. Varje tält som ges i bidrag kommer att ge nytt tak över huvudet till en familj som desperat behöver trygghet någonstans, som dom kan kalla sitt hem. Tält till Haiti är en liten insats som gör stor skillnad, säger Herman Bynke i ett pressmeddelande.

Naturkompaniet tyckte idén var utmärkt och agerar nu insamlingsplats för gamla tält. Har du inget gammalt tält kan du även skänka ett nytt tält till de krisdrabbade.

– Naturkompaniet har skänkt fyra stora förrådstält och ett tiotal stora solskyddsdukar som skickas med samma sändning och vår förhoppning är att vi ska hinna samla in så många tält som möjligt. Sök igenom vinden och källaren och se till att ditt gamla tält kommer till nytta, säger Henrik Hoffman, vd Naturkompaniet.

Sändningen avgår i slutet av februari och alla tält måste vara Naturkompaniet tillhanda innan 17:e februari. Naturkompaniet i Örnsköldsvik ligger på Brogatan 3 i Själevad.

– Jag hoppas att vi på femton dagar får in minst 2 000 tält. Varje tält numreras och vi kommer para samman givaren och de familjer som mottager tälten, säger Herman Bynke.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: