Du är här

2011-11-26 - Samhällsinformation

Sex av tio svenskar skänker pengar till jul

Sex av tio svenskar planerar att ge pengar till välgörenhet inför julen. Mest givmilda är svenskar över 65 år. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

Julen är givandets tid. För forskningens del är det avgörande att svenska folket bidrar med gåvor som hjälper den framåt. En stor del av hjärtforskningen i Sverige finansieras tack vare gåvor från hushåll och företag.

– Hjärtforskningen gör ständiga framsteg. Det har vi alla våra givare att tacka för. Nu behöver vi ta ytterligare kliv för att nå våra mål, bland annat att halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt. Med hjälp av svenska folkets gåvor är det möjligt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hittills i år har svenska folket gett nästan 109 miljoner kronor till hjärtforskningen. En ansenlig summa, men inte tillräcklig för att finansiera nödvändig forskning. Om varje invånare i Sverige gav ytterligare 97 kronor skulle det räcka till att ge alla forskare som sökt pengar från Hjärt-Lungfonden en möjlighet att forska.

Forskningen som finansieras av Hjärt-Lungfonden berör många svenskar. Mer än en miljon, 12 procent av befolkningen, beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom. Att dödstalen i hjärt-kärlsjukdom har minskat med 40 procent de senaste 40 åren är ett resultat av framgångsrik forskning som gett bättre behandlingar.

– Hjärtforskarnas uppgift är att få fler människor att leva längre med friska hjärtan. Bara under det senaste året har forskningen tagit flera betydelsefulla steg framåt, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Sifoundersökningen bygger på 1 000 telefonintervjuer under perioden 7-10 november 2011. Frågan löd: ”Inför julen, kommer du att ge pengar till välgörenhet?” 34 procent svarade ”Ja, absolut”, 32 procent svarade ”Ja, kanske”, och 31 procent svarade ”Nej”. 3 procent angav ”Tveksam, vet ej”.


Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”hjärtinfarkt”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/jul  
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00 
- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Dela med dig av denna artikel på: