Du är här

2011-05-30 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Riksdagsman besöker Domsjö Fabrikers bioraffinaderi

Under måndagen kommer Johan Hultberg (M) att besöka 6 olika företag i Västernorrland som alla arbetar med att producera varor och tjänster utifrån ett starkt miljöperspektiv.

Det första besöket blir på CleanTech Region i Sundsvall som hjälper företag att internationellt marknadsföra gröna miljövänliga lösningar.

Besök två blir på Absolicon i Härnösand som generar värme och el från solljus, och det sista besöket blir på Domsjö Fabrikers bioraffinaderi i Örnsköldsvik som tillverkar produkter och energi av förnybar råvara från skogen.

– Det ska bli väldigt spännande att få besöka dessa företag som arbetar med en så tydlig miljöprofil. Som moderat riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet är jag givetvis intresserad av att diskutera just miljöfrågor, men för mig är även företagsfrågor lika viktiga då de lägger grunden för samhällets utveckling och välfärd, säger  Johan Hultberg.

 
Dela med dig av denna artikel på: