Du är här

2011-06-22 - Samhällsinformation

Ö-viksborna dåliga hjälmanvändare

Bara 31 procent av Ö-vikscyklisterna använder hjälm och med det resultaten kommer man sist i Kommunkampen.

Första resultatet av Kommunkampen är klart där det visade sig att Sollefteå är bäst på att använda cykelhjälm med 46 %. Sedan kom Sundsvall med 35 % och sist kommer alltså Örnsköldsvik med 31 %.

Kommunkampen är en tävling i trafiksäkerhet som drivs av NTF-förbunden i Västernorrland och i Västmanland i samverkan med deltagande kommuner.

I Västernorrland deltar Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall.
Tävlingen pågår under 2011.
NTF har under våren mätt hur stor andel av cyklisterna som använder cykelhjälm och hur stor andel av förarna som kör lagligt på gator med hastigheten 30 respektive 50 km/tim (resultatet av den mätningen kommer senare i sommar).

Under hösten kommer de att mäta hur stor andel av förarna som använder bälte och hur stor andel av fotgängarna som använder reflex.
Efter varje mätning får kommunerna 1, 2 eller 3 poäng. När året är slut summeras poängen och en vinnare kan koras.

Trafikverket finansierar projektet, vars syfte är att öka engagemanget för trafiksäkerhetsfrågor hos kommuninvånarna.


Dela med dig av denna artikel på: