Du är här

2010-06-04 - Övrig kultur
Örnsköldsviks Museum visar en utställning med Andy Warhols konst i sommar och har nu även blivit rättvisemärkt, som en av endast sju konstinstitutioner i landet. Foto Håkan Nordström

Ö-viks museum är Reko

Örnsköldsviks Museum och Konsthall är en av sju konstinstitutioner i Sverige som har fått rättvisemärkningen Reko.

Reko är ett oberoende konstprojekt som har skapat en rättvisemärkning av konstinstitutioner, Reko-märkningen, samt utsett Sveriges mest Reko konstinstitution 2010. Märkningen baseras på en undersökning av arbetsvillkoren för svenska konstnärer som ställer ut vid landets konstinstitutioner.

Alla konstinstitutioner som erbjuder tillräckligt bra villkor har fått en Reko-märkning. Sju institutioner Reko-märks 2010: Göteborgs konsthall, Färgfabriken norr, Riksutställningar, Moderna museet, Nationalmuseum, Konsthall C, samt Örnsköldsviks Museum och Konsthall. Reko-priset 2010 går till Göteborgs konsthall.

Reko började sin offentliga verksamhet i januari 2009, när det nya statliga utställningsavtalet (MU-avtalet) trädde i kraft. Projektet lanserades i februari samma år med seminariet ”Nya ramar för bildkonsten 2009” på Kulturhuset.

Baserat på data som samlats in under 2009 har Reko kartlagt arbetsvillkoren bakom konsten på 86 konsthallar och museer i Sverige. Frågor som ställts är bland annat: Skrivs det avtal med konstnärerna? Får de sina kostnader ersatta? Betalas det utställningsersättning? Vilken policy och inställning har institutionerna när det gäller konstnärernas arbetsvillkor?

Av de 86 konstinstitutioner som valdes ut till undersökningen har 60 kunnat utvärderas enligt Reko-kriterierna och listas i ett Reko-index. Kriterierna för analysen och Reko-märkningen bygger till stor utsträckning på MU-avtalet. Informationen som ligger till grund för bedömningen har främst lämnats av konstnärer, men även av utställningsproducenter och curatorer.

Reko är ett oberoende konstprojekt som drivs av föreningen c/o konst med stöd av Framtidens kultur, Statens kulturråd och Västra Götalandsregionen.

Reko-rapporten 2010 går att ladda ner via länken nedan.

Dela med dig av denna artikel på: