Du är här

2010-07-21 - Samhällsinformation

Hockeystiftelse vill hjälpa handikappade

Hockeyproffsens stiftelse för barn och ungdomar vill ändra sina stadgar.

Stiftelsen, som grundats av Peter Forsberg, har i nuläget ”bidrag till barn och ungdomar som behöver medicinsk behandling” som huvudsyfte. Något som de vill ändra på, eftersom de anser att det behovet inte finns eftersom det mesta täcks av den offentliga vården.

Istället vill stiftelsen ha större möjligheter att betala ut bidrag till handikappade, som genom resor vill uppleva idrott och kultur.

Dela med dig av denna artikel på: