Du är här

2010-01-04 - Samhällsinformation

Fyra nya präster vigs

Den 10 januari vigs fyra nya präster till tjänst i Härnösands stift. Det blir första gången en kvinna förrättar en prästvigning i domkyrkan i Härnösand. Det är också fyra kvinnor som prästvigs.

Inom Svenska kyrkan finns tre vigningstjänster; biskop, präst och diakon. Att vara vigd till en sådan tjänst är, enligt Härnösands stifts etiska riktlinjer för vigningstjänsten, en kallelse och livslång hållning som innebär ett särskilt ansvar gentemot Gud, kyrkan och medmänniskorna.

Det här är de blivande prästerna som kommer att vigas nu på söndag:

• Tove Norrfelt, 23 år.
Hon är uppväxt i Rossön, i Strömsunds kommun, och bor nu i Sundsvall. Musik är ett stort intresse och hon har tidigare vikarierat som kantor. Hon börjar arbeta i Sundsvall Gustav Adolfs församling.

• Carola Sjölind Westin, 51 år.
Hon kommer från Österbotten i Finland men bor sedan 20 år i Själevad. Hon flyttade till Sverige sedan hon träffat sin blivande man. Hon har tidigare arbetat inom sjukvården, bland annat inom barnhälsovården i Finland och som distriktssköterska i Sverige. Hon börjar arbeta i Örnsköldsviks församling.

• Malin Hagström, 35 år.
Hon bor i Sundsvall och är uppväxt på Alnön. Hon gillar musik och katter, och hon smider planer på att snart ta MC-körkort. Hon börjar arbeta i Hässjö, Ljustorp och Tynderö församlingar.

• Evelina Johansson, 25 år.
Hon är född och uppväxt i Sollefteå. Hon gillar att dansa, till exempel folkdans, och hon är även intresserad av historia. Hon börjar arbeta i Nätra och Sidensjö församlingar. Söndagens vigningsmässa i domkyrkan leds av biskop Tuulikki Koivunen Bylund och det blir hennes första prästvigning som biskop.

Kandidaterna anländer till mässan i procession strax innan klockan 11.00.

Dela med dig av denna artikel på: