Du är här

2010-06-03 - Samhällsinformation
Fjärrvärmeutbyggnaden i Örnsköldsvik är högst i länet.

Fortsatt fjärrvärmeutbyggnad

Örnsköldsvik håller högsta takten i Västernorrland.

I Örnsköldsvik blir det allt färre villor som värms upp med hjälp av olja. Många har valt att gå över till fjärrvärme. Även många som tidigare haft direktverkande el har konverterat till fjärrvärme, trots att detta kräver större investeringar.

Under januari-maj har Övik Energi anslutit 230 nya kunder till fjärrvärmenätet i centrala Örnsköldsvik. Av kunderna har cirka 50 procent bytt från direktverkande el, 25 procent från eldningsolja, 10 procent från pellets och 15 procent från värmepumpar.

Men nu avtar takten på fjärrvärmeanslutningar i länet. Örnsköldsvik håller dock fortfarande högsta takten i länet. 25 kilometer fjärrvärmeledning grävs ned under 2010 vilket medför att 300 kunder ansluts till nätet.

Det här kan jämföras med Sundsvall som gräver 7 kilometer ledning och ansluter 250 kunder. I Hela länet grävs 37 kilometer ledning för 620 nya kunder.

Odd Johansson, värmechef hos Övik Energi, uppger att utbygdnadstakten i Örnsköldsvik ändå är en minskning jämfört med 2009 och att minskningen fortsätter även under 2011. Anledningen till den avtagande takten är att de fastigheter som ännu inte kunnat ansluta sig till fjärrvärmenätet ligger besvärligt till.

Ett av fjärrvärmeprojekten är Brux-området, som nu anslutits. Leveransen omfattar 4-5 GWh/år (gigawattimme/år), vilket motsvarar energiförbrukningen för cirka 200-250 villor under ett år.

 

– Vi glada för att vi har fått förtroendet att leverera fjärrvärme till Brux-området. Vi ersätter ånga och olja med fjärrvärme, som är producerad av biobränsle. Utsläppet av fossil koldioxid minskar med 100 ton/år i och med övergången till fjärrvärme, säger Odd Johansson.

 

Brux-området har tidigare värmt upp sina anläggningar med hjälp av ånga från industriområdet samt i viss omfattning av eldningsolja och el från egna värmeanläggningar.

 

– I samband med anslutningen till fjärrvärmenätet passar vi på att effektivisera för att sänka våra energikostnader. Vi kommer även att få lägre underhållskostnader genom ett mer driftsäkert system. Ur miljösynpunkt känns det också bra att vi inte längre använder eldningsolja för uppvärmning av fastigheterna, säger Leif Johnson, vd Brux AB.

Områden där Övik Energi arbetar med fjärrvärme och där installation beräknas under sommaren är Bonäset, Järved och Själevad.

Dela med dig av denna artikel på: