Du är här

2010-01-22 - Ekonomi
Samarbetet mellan MoRe Research och Envall Consulting förenar de båda företagens kompetenser för ökad kundnytta. Håkan Envall från Envall Consulting (mitten) samt Per Lindgren och Stefan Svensson MoRe har stora förhoppningar på det framtida samarbetet. Foto: MoRe Research

Fabriksnära samarbete mellan MoRe Research och Envall Consulting

MoRe Research i Örnsköldsvik och Envall Consulting har tecknat ett samarbetsavtal som ger kunderna inom pappers- och massaindustrin tillgång till företagens samlade processexpertis och pilotutrustningar. Företagen blir tillsammans en stark kompetenspartner för problemlösning och utvecklingsprojekt i hela processen, från ved till papper.

Envall Consulting är specialister inom papperskemiområdet liksom inom beläggnings- och skumdämpningsområdet på massasidan. MoRe Research har en stark tradition som processutvecklare och problemlösare inom hela tillverkningskedjan från ved till papper, kompletterad med aktiviteter inom bioraffinaderiområdet. Unikt är den kompletta uppsättningen av pilotutrustningar som gör det möjligt att realistiskt undersöka olika processteg inom massa- och papperstillverkning.
Samarbetsavtalet innebär att parterna kombinerar varandras kompetenser i projekt och vid problemlösning för att kunna erbjuda sina kunder snabba och kostnadseffektiva åtgärder i olika processavsnitt.
– Såväl MoRe som Envall Consulting arbetar fabriksnära och är helt neutrala i förhållande till branschens leverantörer, säger Stefan Svensson, VD MoRe Research. Dessutom kompletterar vi varandra väl när det gäller våra kompetenser. Envall Consulting är erkänt duktiga, speciellt inom papperskemiområdet, vilket är en kunskap som våra kunder får stor glädje av. Samarbetet stärker på ett för kunderna lyckat sätt vårt Hela vägen-koncept för att optimera olika delsteg i processen med hjälp av ett helhetsperspektiv.
– Vi har vår tyngdpunkt inom papperskemin och här ser vi uppenbara fördelar i samarbetet med MoRe, säger Håkan Envall, VD Envall Consulting. Genom att kombinera den kompletta uppsättning av pilotutrustningar som MoRe har med vårt kunnande inom papperskemi, kan vi komma mycket längre när det gäller att lösa kundproblem. Vår utbildningssida växer och samarbetet ger intressanta möjligheter att skapa interaktiva utbildningar genom laborationer och miniprojekt kring pilotmaskinerna. Våra båda företag har en stark verklighetsförankring och stärker vårt synsätt; Papperskemi i verkligheten med fokus på slutkund.

Dela med dig av denna artikel på: