Du är här

2010-02-02 - Örnsköldsvik

Ännu ingen effekt av sparpaketet

Trots de tuffa nedskärningar som gjorts, särskilt på personalsidan, har Örnsköldsviks sjukhus inte blivit mer vinstdrivande.<br />Tvärtom – 2009 fördubblades förlusten från 58 till över 105 miljoner kronor.<br />– Det är när vi sammannfattar 2010 som effekterna av sparpaketet blir tydliga, säger Ulf Bohlin, ekonomichef på Örnsköldsviks sjukhus.

Siffrorna kommer från ett internt informationsmaterial som skickats ut till de anställda vid sjukhuset och som SVT har tagit del av.

Omställningskostnaderna till följd av uppsägningarna är en del av förklaringen, men resten av underskottet har orsakats av höga kostnader för konsultföretaget Mantec, som låg bakom nedskärningsplanen, och det faktum att sjukhuset till följd av nedskärningarna har tvingats köpa in mer rikssjukvård.

Innan siffrorna uppdagades lyfte landstingsledningen  fram Örnsköldsviks sjukhus som det goda exemplet i det omfattande sparprogram som pågår just nu, och i Sundsvall genomförs just nu nedskärningar enligt "Örnsköldsviksmodellen" av Mantec.

Sjukhusdirektören Stigbjörn Olofsson är av samma uppfattning som Ulf Bohlin:
– Vi kommer att redovisa nollresultat nästa år.

Dela med dig av denna artikel på: