Du är här

2010-02-02 - Örnsköldsvik
  • Johan Spens mottog utmärkelsen ur H.M. Konung Carl XVI Gustafs hand. Foto Mats Gerentz
  • Johan Spens har belönats för sitt framstående doktorsarbete. Foto Mats Gerentz

Här får Ö-viksbon pris ur kungens hand

Filosofie doktor Johan Spens har belönats för sitt framstående doktorsarbete.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete har tilldelats Fil. doktor Johan Spens (Örnsköldsvik & SLU, Umeå). Johan Spens uppmärksammas för sin avhandling:
”Att nyttja GIS-verktyg för att prediktera etablering och utrotning av sjölevande laxfisksamhällen: påverkan från nyckelarter, exoter, kemiska & fysiska faktorer.”

Priset delades ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid Kungliga Skogs- & Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari som hölls i Blå Hallen, Stockholms stadshus.
Kungliga Skogs- & Lantbruksakademiens belöning för framstående doktorsarbete utdelas till person, som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet.

Ur prismotiveringen:
"Johan Spens avhandling behandlar laxfiskars överlevnad i olika miljöer och under påverkan av olika omvärldsfaktorer. Den baseras på data från mer än tusen sjöar i norra Ångermanland för att bedöma vilka miljöfaktorer som avgör förekomst av självreproducerande, insjölevande laxfiskar. I arbetet har Johan Spens utnyttjat geografiska informationssystem, historiska källor och intervjuer, liksom fältstudier med mätningar av olika slag.
Han har därigenom kunnat identifiera viktiga miljöfaktorer som styr utbredning, överlevnad och försvinnande av laxfisk i Skandinaviens boreala områden. Nu förklaras för första gången och med stor säkerhet varför dessa sjöar hyser de fisksamhällen de nu har."

Dela med dig av denna artikel på: