Du är här

2010-02-09 - Örnsköldsvik

Örnsköldsvik kan spara fyra miljoner

Det är fullt möjligt att spara in 4 miljoner kronor på fastighetsdrift, kök och restaurang vid Örnsköldsviks sjukhus. Den visar en färsk förstudie som Landstingsservice har gjort.

Landstingsservice, som sköter drift och underhåll av landstingets fastigheter, kök och restauranger, har på uppdrag av landstingsdirektören genomfört en förstudie på potentiella besparingsalternativ med hjälp av företaget Dalkia.

Enligt studien finns det besparingsutrymme inom tre av fyra undersökta områden. Undantaget är städ och transport, där bedömningen är att det inte finns någon ytterligare besparingspotential.


Entreprenad en lösning?

Sture Lindgren, förvaltningschef för Landstingsservice, föreslår nu en rad förändringar.

Han rekommenderar att fastighetsdriften läggs ut på entreprenad, och detsamma gäller för patient- och personalmat samt övrig cafeteriaverksamhet. 

– Jag har nu lämnat över förstudien och mina förslag till landstingsdirektören och ärendet kommer att överlämnas för en politisk beredning, säger Sture Lindgren.

Då förstudien även är tillämpbar på landstingets övriga kostverksamheter kan det bli aktuellt med liknande åtgärder för sjukhusserveringar i Sollefteå och Härnösand.

Dela med dig av denna artikel på: