Du är här

2010-02-11 - Samhällsinformation

Ökade satsningar mot prostitution och människohandel

Kartläggning av prostitution och människohandel samt förbättrade kontaktnät mellan olika organisationer för att bekämpa utnyttjande. Det är tanken med det ökade samarbetet mellan de fyra nordligaste länen.

Sedan ett år tillbaka har polismyndigheterna i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland samarbetat för att kartlägga hur prostitutionen och människohandeln ser ut i regionen. Första delen av projektet upphörde vid årsskiftet men nu står det klart att polismyndigheterna beviljats medel från Rikspolisstyrelsen för en fortsatt satsning under 2010.

– Idag gäller inte alltid den gängse bilden av prostitution, säger kriminalinspektör Mats Sjölund.  Jämför man med för tio år sedan finns det nu helt andra spelplaner och medier där sexköpare kan få kontakt med sexsäljare och även komma i kontakt med unga tjejer och killar som riskerar att utnyttjas.

Tanken är bland annat att olika organisationer som polis, socialtjänst och frivilligorganisationer, som kvinnojourer och kvinnohus, ska kunna hitta bättre kanaler mellan varandra för att lättare kunna upptäcka och bekämpa denna typ av brottslighet.

Dela med dig av denna artikel på: