Du är här

2010-03-02 - Ekonomi
Elvy och gänget får klart godkänt för sitt sätt att sköta kommunens finanser. Foto: Håkan Nordström

Örnsköldsvik har granskats – och får B i betyg

Svensk KommunRating, ett företag som specialiserat sig på finansiella värderingar av svenska kommuner, har tagit sig an Örnsköldsvik.
Efter avslutad besiktning landar totaltbetyget på ett ganska starkt B.

Enligt granskarna var det nära att Örnsköldsviks finanser skulle ha gjort sig förtjänta av högsta betyg. ”Det indikativa finansiella betyget blir B, och det brister enbart i analysfrågan finansiell hälsa där delbetyget är B” skriver man i sin rapport.
– Kommunen har en hyfsad ordning på sin ekonomi, men skötsamheten när det gäller den vardagliga ekonomin räcker inte till högsta betyg, säger Svensk KommunRatings vd Hans Jensevik.

 

För att öka kostnadseffektiviteten rekommenderar KommunRating att kommunen ser över sina personalkostnader.”Verksamheten i kommunen skulle kunna skötas effektivt med en personaltäthet på 95 anställda per tusen invånare, och Örnsköldsvik har 112 anställda per tusen. Det innebär en övertalighet på 920 personer som invånarna i kommunen idag tvingas betala för” skriver granskarna.

 

När det gäller Botniabanans tillkomst, och de stora energiinvesteringar som gjorts, konstateras att de haft dubbel påverkan. Å ena sidan har de stimulerat ekonomin i Örnsköldsvik, men de har också ökat skulderna dramatiskt.

Dela med dig av denna artikel på: