Du är här

2010-04-20 - Samhällsinformation

Nu kan "Lex Linnea" bli verklighet

Inom omsorgen finns redan "Lex Sarah" som ger anställda skyldighet att att anmäla allvarliga brister.
Nu föreslår regeringen en motsvarighet inom skolans värld.

Skulle ett "Lex Linnea" träda i kraft blir lärare skyldiga att anmäla missförhållanden.
Syftet med anmälningsplikten, som ska omfatta skolan, förskolan och skolbarnomsorgen, är förstås att bättre tillvara barnens och elevernas intressen.

Visserligen har skolan och förskolan redan ett omfattande regelverk till skydd för elevernas trygghet och rättigheter, men regeringen skriver att det ändå kan finnas missförhållanden som inte kommer fram och personal som av lojalitet med arbetsgivaren inte framför klagomål.

Utredningsförslaget ska lämnas in senast den 31 mars 2011.

Dela med dig av denna artikel på: