Du är här

2010-04-22 - Samhällsinformation
Foto Håkan Nordström

Inställda flyg även i dag

Endast en avgång från Örnsköldsvik är planerad under torsdag.

Enligt uppgifter på Höga Kusten Flygs hemsida är samtliga avgångar till Stockholm inställda, förutom avgången 17.20. Från Stockholm till Örnsköldsvik är det endast avgångarna 16.00 samt  18.40 som planeras att genomföras.

Se löpande info på Höga Kusten Flygs hemsida.

INSTÄLLDA FLYGNINGAR TORSDAG 22 APRIL: 
DC3131 Från Örnsköldsvik 06:25
DC3102 Från Stockholm 08:20
DC3103 Från Örnsköldsvik 09:50 
DC3121 Från Örnsköldsvik 15:50
DC3136 Från Stockholm 17:25
DC3107 Från Örnsköldsvik 18:45
DC3114 Från  Stockholm 22:40

FÖLJANDE FLYGNINGAR PLANERAS ATT FLYGAS 22 April
DC3104 Från Stockholm 16:00
DC3105 Från Örnsköldsvik 17:20
DC3106 Från Stockholm 18:40

INSTÄLLDA FLYGNINGAR FREDAG 23 APRIL:
DC3121 Från Örnsköldsvik 14:35
Övriga flygningar planeras att gå enligt tidtabell

Dela med dig av denna artikel på: