Du är här

2015-04-26 - Samhällsinformation

Elda med förnuft

På torsdag infaller sista april, majbrasornas stora dag - men det är inte så enkelt som att dra ihop lite sly och tända på.
– Det viktigt att man eldar säkert för att undvika spridning, säger Lars Brodin, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Kontrollera i god tid i förväg vilka regler som gäller för eldning där du bor. I en del kommuner är det bara tillåtet att elda vissa veckor på året. På www.smhi.se finns brandriskkartor för hela landet. På www.dinsakerhet.se kan man också ladda ner mobilappen BRANDRISK som visar brandrisk i skog och mark.

Före eldning
För Valborgsmässoeld eller eldning på allmän plats ska tillstånd sökas hos polisen.
Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas.
Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.
Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens miljöstation.
Elda inte upp allt på en gång. Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka. 
Eldning får inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.
Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.
Titta på väderleksprognosen och beakta vindstyrka.

Under eldning
Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också ”området under röken” bevakas. 
De personer som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddnings¬tjänsten.
Släckutrustningen ska vara lättillgänglig och fungera.

Efter eldning
Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.
Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.

Källa: Svenska brandskyddsföreningen

Dela med dig av denna artikel på: