Du är här

2010-04-25 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Ungdomar positiva till att lägga ut bilder av andra på nätet

96 procent av svenska ungdomar mellan 16 och 19 år ställer sig positiva till att ta bilder av eller filma andra i skolan och 9 av 10 är positiva till att publicera filmer och bilder av andra, som tagits i skolan, på internet. Detta framgår av en undersökning som Svenska Stöldskyddsförenigen låtit Demoskop genomföra bland 1 000 ungdomar i åldern 16-19 år och 1 000 föräldrar med barn i samma ålder.

84 procent av ungdomarna tycker att det är okey att filma eller ta bilder på kompisar eller personer som först givit dem lov. Drygt var tionde ungdom tycker det är okey att ta bilder på vem som helst utan lov medan hela 17 procent tycker det är okey att vem som helst, utan lov, tar bilder på eller filmar dem.

Närmare 9 av 10 tycker det är okey att lägga ut filmer och bilder på kompisar eller personer de frågat om lov först. 8 av 10 är positiva till att andra på motsvarande sätt publicerar filmer/bilder på dem. Även drygt hälften av föräldrarna är positiva till att filmer och bilder läggs ut på nätet under dessa förutsättningar.  Så många som var tionde ungdom är positivt inställd till att vem som helst publicerar filmer eller bilder av dem på nätet.

– Med dagens mobiltelefoner och utvecklingen av sociala medier är det både enkelt och självklart att dela med sig av sina bilder och filmer. Tyvärr finns det en baksida av myntet när bilder missbrukas, förvrängs eller om någon ändrar sig beträffande publiceringen och bilderna redan är spridda, säger Annika Brändström, vd på Stöldskyddsföreningen.

För dagens ungdomar är internet och olika communities självklara sociala mötesplatser och forum för att dela med sig av till exempel bilder.

–Publicering av privata bilder och filmer kan innebära en integritetskränkning och få fruktansvärda konsekvenser i enskilda fall. Det vittnar inte minst uppmärksammade fall i media under senare tid om. Det är därför viktigt att vi alla tänker efter före och diskuterar med våra ungdomar om vilka följder publicering av bilder på både sig själv och andra kan få, avslutar Annika Brändström.

Dela med dig av denna artikel på: