Du är här

2010-04-28 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Västernorrlänningar avstår vård

Hela tretton procent av västernorrlänningarna har en eller fler gånger varit i behov av sjukvård men inte sökt hjälp. Detta visar undersökningen Vårdbarometern som genomförts av Sveriges kommuner och landsting.

Bara norrbottningarna har fler som avstår från vård och kvinnorna avstår i större utsträckning än männen. Den största gruppen, 30 procent, har bara velat vänta lite och avvakta. 14 procent valde att inte söka hjälp då de ansåg att det inte fanns någon hjälp att få. Runt tio procent av de tillfrågade som valde att inte söka hjälp ansåg att de inte hade tid och ungefär lika många tyckte att det var besvärligt att söka vård samtidigt som ytterligare tio procent helt enkelt inte fick tid hos en läkare.

Vårdbarometern visar även att två av tre Västernorrlänningar anser att de har tillgång till den vård de behöver

Dela med dig av denna artikel på: