Du är här

2010-04-29 - Nyheter/Reportage

Nybergs kan gå miste om Y:et

Timrå kommun erbjuder staten att ta över Bengt Lindströms konstverk vid Midlanda.

Företagaren Nicklas Nyberg, Nybergs, har länge velat köpa Y:et men inte fått. Nu kanske staten tar över ansvaret för konstverket. Timrå kommun har åtminstone erbjudit staten att ta över både både ägarskap och underhållsansvar om Y:et byggnadsminnesmärks. Det uppger Dagbladet i dag.

Frågan om en byggnadsminnesförklaring av Y:et i Timrå väcktes av föreningen Bengt Lindströms vänner för två år sedan. Blir Y:et byggnadsminne innebära det att konstverket inte får rivas eller flyttas och inte heller byggas om eller förändras på annat sätt. Det innebär också ett krav på att konstverket underhålls så att det inte förfaller eller förlorar i konstnärligt eller kulturhistoriskt värde.

Timrå kommunen har tidigare motsatt sig en byggnadsminnesmärkning och i stället länge arbetat på att kunna sälja Y:et till Nybergs i Örnsköldsvik som tagit på sig att rusta upp byggnaden och utveckla området. Men företagarens villkor var att få använda symbolen i sin logotyp och det har den upphovsrättsliga ägaren inte gett sitt tillstånd till.

Nu föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott i Timrå att Y:et ska lösas in med 6,9 miljoner kronor, vilket motsvarar konstverkets bokförda värde. Dessutom vill man att kommunen genom det ska befrias från allt framtida underhållsansvar.

Dela med dig av denna artikel på: