Du är här

2010-06-09 - Nyheter/Reportage

Lite bättre på arbetsmarknaden

Varselstormen under 2009 har enligt arbetsförmedlingen bedarrat och vi går nu in i en lugnare period. Detta visar arbetsförmedlingens senaste och försiktigt positiva prognos för arbetsmarknaden i området.

Ekonomin vänder uppåt, och efterfrågan på både varor och arbetskraft ökar. Varslen minskar och antalet lediga jobb hos arbetsförmedlingen ökar. Framförallt ökar arbetskraftsefterfrågan i den privata sektorn och Arbetsförmedlingens årliga enkätundersökning visar att alla branscher förväntar sig en ökande efterfrågan av varor och tjänster det närmaste året, vilket därigenom skulle ge dem förutsättning att nyanställa.

Offentlig sektor fortsätter att minska som en följd av ansträngd ekonomi men även på grund av konkurrens från privata alternativ, som även de plockar upp en del av de arbetssökande i sin verksamhet.

Dela med dig av denna artikel på: