Du är här

2010-06-19 - Samhällsinformation

Sjuksköterskor kan kallas in

De operationer som flyttas från Sundsvalls sjukhus för att klara vårdgarantin i länet kan innebära att sköterskor som tvingats sägas upp kallas in för att bemanna såväl operationssalar som vårdavdelningar.

– För vår del vore det bara bra om folk från Sundsvall kunde operera sina patienter här, säger Torgil Boström, klinikchef för ortopeden i Örnsköldsvik till Sundsvalls tidning och berättar att även sjuksköterskor som tidigare tvingats gå kan kallas in.

– Det krävs egentligen extra personal för allting.

Vårdköerna som ackumulerats inom bland annat ortopedi och kirurgi vid Sundsvalls sjukhus är för långa för att kunna betas av, vilket gör att sjukhuset inte klarar att uppfylla vårdgarantin. Därför har företrädare för länets tre sjukhus enats om en gemensam plan för att lätta bördan för Sundsvall för patienternas skull och för att se till att Landstinget Västernorrland klarar vårdgarantin hösten 2010. I planen ingår att Örnsköldsviks sjukhus utför höft- och knäoperationer på sextio av de patienter som står på kö för vård vid Sundsvalls sjukhus. Dessutom ska fyrahundra mottagningsbesök flyttas över till Örnsköldsvik. Detta kommer att innebära en ökad belastning på Örnsköldsviks sjukhus och dess ortopedklinik, som redan i dagsläget har brist på läkare.

 

 

Dela med dig av denna artikel på: