Du är här

2010-09-28 - Samhällsinformation

Nu ska Bjästa få ett lyft

Den kallas för Bjästalyftet; satsningen där unga i samhället ska få hjälp att vinna tillbaka framtidstro och stolthet efter fjolårets uppmärksammade händelser på Bjästaskolans högstadium.

Händelserna i Bjästa skapade stor debatt på riksnivå efter Uppdrag Gransknings reportage i våras. I Bjästa är man dock fast beslutna att låta någonting positivt växa fram ur det som varit.

Satsningen ”Bjästalyftet” handlar i korthet om att att skola, fritidsgård och föreningar ska samarbeta kring värdegrundsfrågor och för att upptäcka och stävja kränkningar. Arbetet görs i samarbete med Umeå universitet.
– Vi ska göra allt vi kan för att det ska bli bra, säger skolområdeschefen Anders Fager till Sveriges Radio.

Mot bakgrund av samma händelser har dessutom kommunen valt att påskynda sin satsning på nätvandring; vuxna som närvarar på olika internetforum och arbetar för att förhindra varje form av kränkande behandling.
Dela med dig av denna artikel på: