Du är här

2010-10-02 - Husum
Delar av ledningsgruppen för projektet Hälsa och livskvalitet. Yvonne Häggström, Åke Nygren, Karin Eriksson, Marie Åsberg, Kristina Nordlund och Maud Gustafsson. Foto: Ulf Eklund

Unikt hälsoprojekt i Grundsunda

Hur mår och vad vill pensionärerna i Grundsunda?
Det ska projektet Hälsa och livskvalitet tar reda på, dokumentera och använda på nationell och internationell nivå för att förebygga åldersdepression.

– Det här är en fantastisk möjlighet för oss att inte bara sätta vår kommundel på kartan. Vi kan också göra en viktig insats för de åldrande i Sverige, säger Åke Nygren, professor vid Karolinska Institutet.

10 000 slumpvis utvalda förtids- och ålderspensionärer i Sverige har fått ett frågeformulär där målsättningen är att kartlägga förekomsten av depression och hitta förebyggande metoder. I Grundsunda får, i dagarna, alla pensionärer mellan 55 och 80 år enkäten och bland dem görs dessutom ett flertal djupintervjuer.

– Bland pensionärerna finns enorma erfarenheter som är så oerhört värdefulla i ett projekt av det här slaget. Vi vill att det ska bli ännu bättre att bo, leva och åldras i Grundsunda och fyller man i enkäten hjälper man till både på lokal och nationell nivå, säger Yvonne Häggström, ordförande i Grundsunda Framtidsgrupp och medlem av projektets ledningsgrupp.
Förutom Karolinska Institutet och framtidsgruppen deltar forskningssköterskan Maud Gustafsson samt vårdcentralen i Husum.

– Det känns jättespännande att få vara med i projektet redan på det här stadiet. Att med hjälp av forskning hitta former för ett förebyggande arbete känns för oss viktigt och stimulerande, säger vårdcentralchefen Kristina Nordlund.

Dela med dig av denna artikel på: