Du är här

2011-03-10 - Nyheter/Reportage
Snart är det byggstart för vindkraftsparken i Solberg. Foto: Håkan Nordström

NCC grundlägger 25 vindkraftverk i Solberg

Vindparken ska förse ägarna till uppdragsgivaren Vindin, tio stora energiintensiva företag, med förnyelsebar energi.

Vindmätningar som gjorts i Trattberget sedan juni 2008 visar på mycket goda vindförhållanden. Nu får NCC Construction Sverige i uppdrag att bygga grundfundamenten och transportvägarna för de 70 ton tunga och 99,5 meter höga tornen som levereras och monteras av Siemens. En order som är värd 95 miljoner kronor, med en option på 13 miljoner.

– Vi förstärker, breddar och rätar ut elva kilometer befintlig väg så den blir bärig och framkomlig för de stora transporterna. Vi bygger också 15 kilometer nya vägar till uppställningsplatserna, säger Richard Mattsson, affärschef på NCC Construction Sverige, region Norrland.

NCC förstärker uppställningsplatserna, gjuter fundamenten och gör installationer i verk och fundament. De 25 verken ger en totaleffekt på 57,5 megawatt per år och förser Vindins ägare, tio stora energiintensiva företag, med förnyelsebar elenergi. Optionen innebär att ytterligare fem vindkraftverk eventuellt kommer att byggas.

– Området Trattberg blev tidigt inventerat som ett riksintresse för vindkraft. Bra vindar och ett gott samarbete med Örnsköldsviks kommun, lokala intressen, Vilhelmina Södra Sameby och Svenska Kraftnät gör att vi nu kan bygga vår första vindkraftspark av större format, säger Åke Nylén, projektchef, Vindin AB.

Nya vägar dras på ett sätt som ska ge så liten påverkan som möjligt på naturen och kulturmiljön.

NCC:s arbete börjar i mars 2011 och beräknas vara klart i oktober 2012. Arbetet sysselsätter 30 personer. Leverans och montage av verken sker från sommaren 2012. Driftsättning beräknas ske senast årsskiftet 2012/2013.

Dela med dig av denna artikel på: