Du är här

2011-03-11 - Nyheter/Reportage
Claudia Häggström är ny ordförande för Klöver Dam. Foto: Håkan Nordström

Claudia Häggström ny ordförande för Klöver Dam

Claudia Häggström har valts till ny ordförande i föreningen Klöver Dam.

Nätverket KlöverDam i Örnsköldsvik är en ideell förening med drygt 100 medlemmar. Föreningen har i huvudsak företagande kvinnor som medlemmar men även kvinnor i ledande befattningar i företag och organisationer är välkomna.
 
Vid årsmötet valdes Claudia Häggström, Scheopp Ekonomikonsult AB till ny ordförande efter Lena Frejlin som dock kvarstår i styrelsen. Ann-Chatrin Lindström, Bellamani Nagel&hudvård, nyvaldes till styrelsen.
 
Styrelsen består i övrigt av vice ordförande Ann Holst, kassör Anna-Britta Åkerlind samt ledamöterna Agnetha Alenius Madsen och Sirpa Matkala.
 
Claudia Häggström har i över 20 år varit verksam inom ekonomi-, administration- och personalområdet. Hon har arbetat som försäljnings- och produktionscontroller, revisor och ansvarig chef på både stora och medelstora företag, tidigare som anställd men på senare år i egen verksamhet.
 
KlöverDam har regelbundna lunchmöten för sina medlemmar samt kvällsaktiviteter varje månad med studiebesök, föreläsningar och nätverksarbete. Från KlöverDam kommer också initiativet till utvecklingsprogrammet KompetensTrappan. Föreningen är dessutom lokalt nätverk för Winnet Västernorrland, regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt.
Dela med dig av denna artikel på: