Du är här

2011-03-23 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Risk för skador när snön smälter

Den långa vintern har resulterat i en hel del snö. Nu när den börjar smälta ökar risken för skador på grund av snösmältning. Därför bör villa- och fritidshusägare vara uppmärksamma och jobba för att undvika översvämning.

När snö och is börjar smälta finns stor risk att smältvatten tar sig in i huset istället för att rinna bort i avloppsbrunnar, hängrännor och stuprör.

– För att undvika översvämning bör man som husägare se till att avloppsbrunnar i källaringångar och på garagenedfarter inte är igensatta av skräp eller is. Här kan man behöva hacka bort is eller rensa bort skräp. På platta eller lågt sluttande tak kan stora mängder snö bilda en sjö på taket om stuprör eller takbrunnar är igensatta av snö och is, säger Mats Wiklund, på Länsförsäkringar Västernorrland, som varje år får in flera anmälningar av skador som orsakas av just smältvatten.

Snön kan också ställa till det genom att blåsa in och smälta på ställen som inte tål fukt, till exempel på vindar. Det kan bli mycket snö och den bör tas bort innan den smälter för att undvika fuktskador.

– För att undvika att vatten tar sig in genom sprickor i husgrunden är det viktigt att husägare någon gång varje år tittar till grunden och tätar eventuella sprickor så att vatten hålls ute. Om det ändå tränger in vatten kan man minska skadorna genom att vidta några snabba åtgärder.

 

Undvik skador orsakade av smältande snö och is

 • Inför snösmältningen, skotta bort så mycket snö som möjligt från marken närmast huset så minskar du risken för fuktskador i grund och källare.
 • Ha uppsikt på taken. Kontrollera att smältvatten har fri väg och att stuprör inte är igensatta.
 • Se till att avloppsbrunnar vid källaringångar och garagenedfarter inte är igensatta av skräp, is eller snö.
 • Se till att vatten lätt kan ta sig till avloppsbrunnarna.
 • Rensa hängrännor och stuprör.

 

Om risken är stor för översvämning eller om skadan redan skett:

 • Om vattnet kommer via markytan, gräv ett enkelt mindre dike. Bygg upp enkla hinder av till exempel sandsäckar, brädor eller murblock eller vad som finns till hands.
 • Täta öppningar och otätheter mot inkommande vatten.
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt och låt det torka.
 • Om vattnet kommer via avloppet, täta golvbrunnarna. Det kan gå bra med en filt eller handduk och en tyngd ovanpå för att hålla kvar filten eller handduken i brunnen.
 • Kontakta försäkringsbolaget för insatser med avfuktare eller bara råd och för registrering av skadan. Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt.
 • Undvik att placera saker direkt på golvet i utrymmen som till exempel källare eller garage där risken för översvämningsskador är stor.
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.

Dela med dig av denna artikel på: