Du är här

2011-04-06 - Samhällsinformation

Nya sedlar - nya motiv

Dag Hammarsköld, Birgit Nilsson, Ingmar Bergman, Greta Garbo, Evert Taube och Astrid Lindgren kommer att pryda de nya sedlarna.

Riksbanken tillkännagav på onsdagen de nya sedlarnas utseende och vilka kända svenskar som kommer att pryda dessa. Dessutom presenterade man även om de nya mynten.
1-kronan, 2-kronan och 5-kronan kommer att bli mindre och lättare än idag, medan 10-kronan behålls oförändrad. Myntens kant kommer att förses med olika räfflingar för att underlätta för synskadade.

Valör

Personmotiv

Natur- och miljömotiv

20 kronor

Astrid Lindgren

Småland
50 kronor

Evert Taube

Bohuslän
100 kronor Greta Garbo Stockholm
200 kronor Ingmar Bergman Gotland
500 kronor Birgit Nilsson Skåne
1000 kronor Dag Hammarskjöld Lappland

Tidplanen för introduktionen av de nya sedlarna och mynten kommer att bestämmas under 2011 i samråd med bankerna, handeln och värdebolagen. Förberedelserna tar 4-5 år, vilket innebär att de nya sedlarna och mynten tidigast kommer att ges ut 2014-2015.

 

Mer information om de nya sedlarna och mynten

Dela med dig av denna artikel på: