Du är här

2011-04-27 - Samhällsinformation
Var försiktig när du eldar, så minskar du risken att olyckan är framme.

Undvik att elda utomhus

Det är inte tillåtet att elda utomhus inom tätbebyggt område, men du som planerar att elda utanför tätbebyggt område bör tänka på att vara försiktig.

Eldning utomhus utanför tätbebyggt område ska undvikas under maj, juni, juli och augusti. Du som ändå tänker elda, uppmanas att göra detta efter klockan 19:00. Då minskar risken för spridning till omgivningen på grund av att luftfuktigheten ökar och vinden ofta avtar.

Uppmaningen från kommunen grundar sig på återkommande onödiga bränder i samband med eldning utomhus. Tyvärr händer det ibland att även byggnader går till spillo helt i onödan.

Den som tänder en eld eller en grill är alltid är ansvarig för konsekvenserna. Är olyckan framme och du tappar kontrollen över eldningen, larma räddningstjänsten direkt genom att ringa 112.

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Ett tryggare och miljövänligare alternativ till eldning är att lämna trädgårdsavfallet helt gratis på Må återvinningscentral och på de mobila återvinningsgårdarna.

Har du frågor om brandrisker och vad som gäller så kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens brand- och säkerhetsavdelning på telefonnummer 0660-787 50. Vid frågor om miljöaspekten av eldning så besvaras de av kommunens bygg- och miljöavdelning på växeltelefon 0660-880 00.


Dela med dig av denna artikel på: