Du är här

2011-05-24 - Samhällsinformation
På landsbygdsgruppens dagordning finns bland annat ett förslag om att Gideå Livsmedelsbutik ska få vara servicepunkt. Foto: Håkan Nordström

Landsbygdsgruppen håller sitt första möte

På torsdag den 26 maj håller landsbygdsgruppen i Örnsköldsvik sitt första möte.

På dagordningen finns bland annat ett förslag om att Gideå Livsmedelsbutik ska få vara servicepunkt. Dessutom tar man upp en ansökan om landsbygdsprojekt, lägesrapport om besöksnäringen och information om bygdemedel för vindkraft.

Kommunstyrelsen tog i början av maj beslut om riktlinjerna för denna grupp som ska stärka landsbygdsarbetet med målet att öka tillväxten. I gruppen finns representanter från kommunstyrelsen, kommunbygderådet, LRF och för företagen.

En viktig uppgift är att vara en plattform för dialog och samråd kring utvecklingsfrågor, men även exempelvis att fatta beslut om uppdragsersättning till de servicepunkter som utsetts och att vara styrgrupp i landsbygdsprojekt.
 
Dela med dig av denna artikel på: