Du är här

2011-06-09 - Skola & utbildning
  • Så här kanske Gud ser ut, åtminstone enligt en elev på Örnsköldskolan. Klicka på pilarna för att se fler bilder.
  • Ordet Död tolkat av en elev på Örnsköldskolan.
  • Så här tolkar en indonesisk elev orden familj och vänner.
  • Glädje ser ut så här tycker en elev på Örnsköldskolan.
  • Hidup är liv på indonesiska. Så här kan liv tolkas.
  • Liv, tolkat av en elev på Örnsköldskolan.

Här är Gud

Svenska och Indonesiska skolbarn har tecknat sina tolkningar av olika känsloladdade ord. Nu kan man se en utställning av dessa teckningar på Arkenbiblioteket.

Samhällseleven Jennifer Bergkvist, som läser inriktningen International Class på Nolaskolan, var nyligen i Indonesien med sin klass där de gjorde sina projektarbeten. På ön Lombak lät Jennifer barn i åldern 7-10 år rita sina tolkningar av orden liv, död, kärlek, sorg, rädsla, framtid, arbete, familj och vänner, lycka samt Gud. Innan resan hade hon gjort samma sak bland elever på Örnsköldskolan.

– Jag ville göra en konstjämförelse, berättar Jennifer. Syftet med mitt projekt är att göra en jämförelse mellan de svenska och de indonesiska barnen om hur de uppfattar och tolkar olika känsloladdade ord.

Allt gick väldigt smidigt med barnen på Örnsköldskolan men när hon kom till Indonesien blev det däremot lite problem med språket.

– I stället för fem barn åt gången, som jag hade sagt till om, blev det 35 barn i mitt klassrum samtidigt. Men jag fick hjälp att översätta orden och sedan gick det jättebra.

Barnen fick inte skriva ord, bara förmedla känslorna med färgerna de fått. Det visade sig också, som Jennifer hoppats på, att de svenska och indonesiska barnen hade lite olika sätt att bildsätta orden.

– Det var väldigt intressant att se de olika tolkningarna, bland annat av ordet framtid. De indonesiska barnen tolkade sin egen personliga framtid medan de svenska barnen tolkade framtid i största allmänhet. De svenska barnens teckningar av rädsla var abstrakta medan barnen i Indonesien tecknade en tsunami eller ett vulkanutbrott.

Jennifer har nu satt samman teckningarna till en utställning med titeln ”Liv Hidup Life”, alltså ordet Liv på svenska, indonesiska och engelska. Onsdag 15 juni klockan 17.00 är det vernissage på Arkenbiblioteket men redan nu kan man alltså se utställningen som hänger till och med 29 juni.

Dela med dig av denna artikel på: