Du är här

2011-06-13 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Ö-viks sjukhus sommartider

Ändrade öppettider under sommaren för Örnsköldsviks sjukhus.

Under sommaren har sjukhusets enheter öppet med reducerad bemanning.
Samtliga enheter, där inte annat anges nedan, har öppet med reducerad verksamhet.

 

När du behöver vård – ring först din vårdcentral. Om du blir sjuk när vårdcentralen är stängd, ring sjukvårdsrådgivningen som kan ge dig råd, eller en akut tid. Vid nödsituation, livshotande sjukdom eller skada, ring 112 dygnet runt.

**********

Barn- och ungdomssjukvården
Mottagningen är öppen vardagar kl 08.00-17.00. Akuta ärenden annan tid hänvisas till Primärvårdsjour/Akutmottagning,
telefon: 0660-899 99.

Barnmottagningen
Stängd 16 augusti. Akuta ärenden denna dag hänvisas till Barnmottagningeni Sollefteå,
telefon: 0620-191 67.

Barn- och ungdomsavdelningen
Stängd 18 juli kl 15.00 till 17 augusti
kl 07.00. Barn som behöver läggas in
får sin vårdplats på Sundsvalls sjukhus.

BB och förlossning
Stängd 18 juli kl 07.00 till 16 augusti kl 07.00. Denna period hänvisar vi till
Sollefteå BB, respektive Sundsvalls BB. Mödravårdcentralen på din vårdcentral har mer information.

Gynekologisk mottagning
Öppen vardagar kl 08.00-17.00. Akuta ärenden på annan tid hänvisas till Gynmottagningen i Sollefteå,
telefon: 0620-191 71.

Psoriasismottagningen
Stängd 23 juni till 7 augusti.

Sjukhusvärdar
Sjukhusvärdarna, som hjälper sjukhusets besökare att hitta och ta sig fram inom sjukhuset, har sommarlov 1 juni till 29 augusti.

Stomimottagningen
Stängd 4 juli till 31 juli.

Syncentralen

Stängd veckorna 28-29.
Ring sjukhusets växel för vidarekoppling under veckorna 27, 30 och 31.

Öronmottagningen
Stängd veckorna 27-30. Jourfall får sin vård i Sundsvall


Dela med dig av denna artikel på: