Du är här

2011-06-14 - Ung kultur

Barnkonventionen

Vet du om att dina föräldrar inte har rätt till att läsa dina sms? Eller din mail? Det bryter nämligen mot en av barnens rättigheter, och barn är du tills att du fyllt 18.

Reglerna som barnkonventionen har kallas för artiklar. Det finns totalt 54 olika artiklar som alla är där för att skydda barn. Av dom 54 artiklarna finns det 4 stycken artiklar som är ”grundartiklar”. Det är artikel 2, 3, 6 och 12.

 

Artikel 2: Handlar om att reglerna gäller alla barn. Inget barn får bli diskriminerad.

Artikel 3: Handlar om barnets bästa.

Artikel 6: Handlar om att barnet har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12: Handlar om att barnet har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn.

 

Om till exempel en förälder skulle ha starka misstankar att ens barn blir mobbad via sms så kan föräldern luta sig tillbaka på artikel 3 och läsa igenom barnets sms då man alltid ska se till barnets bästa.

 

Vill du veta mer om barnkonventionen kan du gå in på Rädda Barnens hemsida som finns länkad längre ner på sidan..


Dela med dig av denna artikel på: