Du är här

2011-06-21 - Samhällsinformation

Skolmaten i Ö-vik billigast i länet

Skolmaten i länet är enligt en undersökning som Skolmatens vänner gjort billigast i Örnsköldsvik och klart dyrast i Kramfors.

Kostnaden för skolmaten i Örnsköldsvik var per elev och år 5420 kronor år 2010, en minskning med cirka 4 procent jämfört med året innan.
I Kramfors, som har högsta kostnaden, eller kanske man ska säga som satsar mest, är kostnaden 8330 kr per.

I snitt kostar skolmaten 5320 kronor per elev och år i landet. Men skillnaderna är stora. Kommunen i topp satsar nästan tre gånger mer än den kommun som satsar minst.

I kostnaden ingår råvaror, personalkostnader, transporter och övriga förnödenheter såsom diskmedel. Livsmedlen svarar för cirka 40 procent av kostnaden.


Mer om undersökningen hittar du härDela med dig av denna artikel på: