Du är här

2012-01-09 - Sjuans Spotifylistor

Lyssna på Torbjörns Spotifylista

"Tobbes schizofrena höstlista" består till tre fjärdedelar av sentimentalt singer-songwriter-slisk mixat med Monthy Python, Ska-skval, Disneyvinjetter och japansk tv-spelsmusik. Jag rekommenderar alla att absolut inte lyssna på den.

Dela med dig av denna artikel på: