Du är här

2011-09-22 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

10 miljoner till förbättring och utveckling under 2012

Landstingsstyrelsen bestämde sig på torsdagen för att ta ett ordentligt nytag när det gäller det systematiska förbättrings- och utvecklingsarbetet utifrån det så kallade 5-punktsprogrammet som landstingsdirektören lagt fram.

Styrelsen beslöt att som ett första steg i det arbetet inom hälso- och sjukvården satsa 10 miljoner kronor för 2012.

– Det ständiga förbättringsarbetet är en förutsättning för en god och säker vård för patienterna och en god arbetsmiljö för medarbetarna, säger landstingsrådet Jacomina Beertema, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Resurserna är menade att även ge stöd till strategisk personal- och kompetensförsörjning, en viktig ingrediens för en god verksamhetsutveckling, säger landstingsdirektör Anders L Johansson.

I satsningen för personal- och kompetensförsörjningen ingår bland annat ledarskapsprogram för potentiella chefer, E-lärande och att minska beroendet av bemanningsföretag.
 
Vid mötet med samtliga verksamhets- och enhetschefer inom hälso- och sjukvården den 5 oktober kommer landstingsdirektören att redovisa mera i detalj hur förbättrings- och utvecklingsarbetet ska genomföras.
Dela med dig av denna artikel på: