Du är här

2011-09-29 - Husum
  • Barn på barnhemmet Lar Siloe i Moçambique. (klicka på pilarna för att se fler bilder)
  • Barnhemmet Lar Siloe.
  • Undervisning på barnhemmet.
  • Tre syskon på barnhemmet Lar Siloe.
  • Maj-Gull, Röda Villans svenska kontakt på barnhemmet, tillsammans med några av barnhemsbarnen.
  • En av flickorna på barnhemmet.
  • Julafton på barnhemmet.
  • Syster Evelina med ett av barnen på barnhemmet.

Internationella barndagen 3 oktober

I Husum sjösätts vattenlyktor för fred och dessutom tillverkas vänskapsarmband som skickas till ett barnhem i Moçambique.

Kultur- och fritidsgården Röda Villan i Husum firar Internationella barndagen måndag 3 oktober med ett arrangemang tillsammans med Unga Örnar. Bland annat bjuds det på korv och festis på discgolfbanan och därefter blir det fackeltåg till Husån för att sjösätta egentillverkade vattenlyktor som en symbol för fred.

Röda Villan har också varit i kontakt med barnhemmet Lar Siloe i Moçambique, ett barnhem som får stöd från organisationen FBB, För Barnens Bästa (www.ffbb.se).

Barnhemmet, som främst är till för barn som förlorat båda sina föräldrar i aids, är beläget i ett slumområde i Moçambiques näst största stad Beiras utkant och drivs av katolska nunnor. I en första etapp 2005 togs 50 barn in, alla med mycket dåligt allmäntillstånd och undernäring, och i dag finns 91 barn i åldern 3-18 år. Av dessa stödjer FBB 86 barn genom svenska faddrar, tio av barnen är hivpositiva.

Barnen får genom fadderbidraget näringsriktig kost, god omvårdnad och läkarvård. De barn som är hiv-bärare får bromsmedicin. Alla går i skolan eller på förskolan som har byggts genom FBB:s försorg.

Många av barnen har svåra traumatiska upplevelser sedan de på kort tid förlorat både mamma och pappa. På barnhemmet försöker man hjälpa barnen på bästa sätt och ge dem en kärleksfull omvårdnad. Under veckosluten åker barnen på besök till sina anhöriga, besök som är viktiga för barnen så att de inte förlorar kontakten med sina anhöriga.

Lar Siloe ligger i Munhava, en förort till hamnstaden Beira. Munhava är ett slumområde och fattigdomen är stor, hiv är mycket utbrett och även andra sjukdomar som malaria, tuberkulos och kolera skördar många människors liv. Många barn i området är föräldralösa och behoven är stora.

Barnhemmet har mycket begränsade resurser, de får stöd från en organisation i Spanien samt genom FBB i form av svenska faddrar. Människorna här lever under svåra förhållanden och arbetssituationen för syster Assa, som är huvudansvarig, är mycket pressande. Hon är ensam ansvarig för hela verksamheten men det finns även utbildad personal, som kallas ”mammor”, som arbetar vid barnhemmet.

Efter en idé från Röda Villans slöjdklubbshandledare tillverkas nu vänskapsarmband som kommer att skicka till barnen på barnhemmet Lar Siloe. Armbanden samlas in under vecka 40 och barnen får gärna skriva ett tillhörande brev till armbanden.

– Vi vill med detta knyta kontakt och öka förståelsen för våra svenska barn om hur barn kan ha det i andra länder. Personalen på barnhemmet har lovat att skicka bilder då de mottagit vänskapsarmbanden, berättar Annika Sjöström, fritidsledare på Röda Villan.Dela med dig av denna artikel på: