Du är här

2011-11-11 - Utställning
Exempel på Karin Granqvists konst (bilden är beskuren).

Karin Granqvist ställer ut

Vernissage på Galleri Lokomotiv i morgon, lördag, mellan 12 och 15.

Karin Granqvist  är född i Sollefteå men är sedan 1995 bosatt i Stockholm. Hon har genomgått konstvetenskaplig utbildning, följt av Gerleborgsskolan, Hovedscous målarskola och sedan Konsthögskolan vid Umeå Universitet.

Hon är en bland flera Norrlandskonstnärer, som exempelvis Cecilia Sikström, Max Book och Karin  Mamma Andersson, som idag finns  bland  landets mest uppmärksammade samtida konstnärer.

Så här skriver Leif Mattsson om Karin Granqvist på www.omkonst.com:

Karin Granqvists metod bygger på en omdefiniering av färgens betydelse som klang, på en betoning av dess rytmiska kvalitéer snarare än positionen på toncirkeln.

De klara spektralfärgerna bryts ned till ett finmaskigt mönster, ett slags filigran. Resultatet närmar sig optisk blandning där rött, gult, grönt och blått modereras tills de sinsemellan finner balans – och bildar nya kulörer.

Därför är det alltid intressant att ställa sig riktigt nära Granqvists målningar. Att låta synfältet helt uppfyllas av det staccatoliknande kulöransättningarna, låta sig ryckas med i flödet, i rytmen, i musikaliteten.

När man sen tar ett par kliv bakåt, med ögonen väckta av färgsnärtar, är man mottaglig för en mer total klangbild, för den koloristiska polyfoni som är Granqvists högst personliga.

(Utdrag ur Färgens polyfoni www.omkonst.com)

Dela med dig av denna artikel på: