Du är här

2012-09-05 - Nyheter/Reportage
Domsjö Fabriker. Foto: Håkan Nordström

Liten risk för legionellasmitta i Domsjö

– Risken att bli smittad av legionella från fabriken är minimal, säger Lars Winter, vd på Domsjö Fabriker.

Hösten 2010 smittades fem personer med legionellabakterier som härstammade från den biologiska reningsanläggningen i Domsjö Fabriker. Sedan dess har det arbetats hårt för att hitta lösningar och vidta verksamma åtgärder för en minimering av legionellabakterier.

Genom förändringar av bioreningsprocessen och rengöringsrutiner har de nu minskat bakterieutsläppet i utgående vatten avsevärt. Tidigare låg mätvärdet på 220 000 000 cfu/l i medeltal, idag ligger värdet på 30 000 cfu/l.

– Vi har inte haft några kända sjukdomsfall sedan 2010, säger Daniel Knutsson, miljöinspektör på Kommunen.

Den stora vändningen kom när de stängde av den aeroba delen av reningen, i början av sommaren. Men den förkortade reningsprocessen får även till följd att utsläppet av syreförbrukande ämnen ökar med tio procent. Miljöchef, Patrik Svensson, tror att fjärden klarar av den ökade belastningen eftersom den är förhållandevis låg historiskt sett.

Under en treårs period kommer den aerobiska delen vara stängd, från 1 maj - 31 oktober. Sedan görs en utvärdering av resultatet.

– Det är en avvägningsfråga mellan miljö och hälsa, säger Patrik. Men hälsan kommer självklart i första hand. 

En annan bieffekt av avstängningen är obehaglig lukt. Men det är ett problem som de jobbar på att lösa. Idag får 4000 hushåll ett informationsblad med en ursäkt för obehaget och en förklaring till fenomenet.


Dela med dig av denna artikel på: