Du är här

2012-10-23 - Nyheter/Reportage
  • Henrik Bristav, miljöchef på Umeå Energi, och forskaren Francesco Gentili berättar för Stefan Löfven om algpiloten. Foto: Johan Gunséus (klicka på pilarna för att se fler bilder)
  • Stefan Löfven, partiordförande för Socialdemokraterna, och Francesco Gentili, forskare vid Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, pratar med pressen om algpiloten. Foto: Johan Gunséus
  • På måndagen invigdes den nya algpiloten på Umeå Energis markområde på Dåva. Bandet klipptes av Stefan Löfven och forskaren Francesco Gentili. Foto: Johan Gunséus

Stefan Löfven invigde Processums algbassäng

Sveriges största odling av alger ingår i en park av pilotutrustningar för bioraffinaderiprojekt i Örnsköldsvik och Umeå.

Sveriges största odling av alger har blivit ännu större. På måndagen invigde socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven de nya algbassängerna som finansieras av Processum och ligger på Umeå Energis markområde på Dåva.

– Samarbete är en förutsättning för att lyckas med forskningsprojekt. Algpiloten är ett lysande exempel på när samarbete mellan samhälle, forskarvärlden och näringsliv verkligen fungerar, säger Stefan Löfven.

Vid invigningen klipptes bandet av Stefan Löfven som imponerades över alganläggningen, vars forskarprojekt dessutom valts ut av regeringen som ett av tretton goda exempel på svensk miljöteknik.

– Här kan spillvatten och rökgaser renas samtidigt som man producerar biomassa som kan omvandlas till bränsle åt framtidens bilar, säger Stefan Löfven.

De fyra nya algbassängerna ligger på Umeå Energis markområde på Dåva och rymmer vardera 24-40 kubikmeter spillvatten samt en laboratorieenhet med utrustning. Bassängerna kan täckas under de mörka och kalla månaderna och vara öppna under soliga och varma månader – allt för att främja algtillväxten. Fyra bassänger gör att olika alger och olika vatten kan testas samtidigt.

Uppbyggnaden av algpiloten är ett EU-projekt som finansieras av regionala Strukturfonden genom Processum.

– Algpiloten, som ingår i vår park på totalt tolv olika pilotutrustningar för bioraffinaderiprojekt i Umeå och Örnsköldsvik, har fått en optimal placering på Dåva, säger Clas Engström, vd för Processum. Vi har gått in i detta för att man kan göra mycket med skogsindustriella bruks restströmmar, det vill säga procesströmmar som i dag antingen förbränns och blir energi eller betraktas som avfall. Att odla alger från olika typer av slam- och avloppsvatten är exempelvis en mycket intressant användning.

Forskningen som sker i algpiloten leds av doktor Francesco Gentili vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå och går ut på massproduktion av alger. Algerna ger biomassa, som sedan kan användas för att framställa bland annat biodiesel. Algerna lever på näring från avloppsvatten från Öns reningsverk, koldioxid från rökgaser från Dåva 1 – och solljus.

– Algerna omvandlar oönskade ämnen till nyttigheter, berättar Francesco Gentili. Vi hoppas också kunna producera exempelvis biodiesel av den energirika algmassan.

Dela med dig av denna artikel på: